Team

Ons team zet alle ervaring en expertise met passie en liefde voor uw organisatie in. Ontmoet hieronder een aantal van onze medewerkers. Kom jij ons team versterken? Kijk dan snel bij onze vacatures!

Pieter Alblas RA

Partner

‘Bekijk het eerst eens van een afstand'

De impact van een maatschappelijke organisatie is wat Pieter interesseert. Daarom is hij met passie als directeur betrokken bij WITh Accountants. Bij het controleren van de jaarrekening ziet hij elk risico als een uitdaging.
'Denk in oplossingen!'

p.alblas@withaccountants.nl
Tel. 088 - 0184 500

drs. Jan Snoei RA

Partner

‘Vertrouwen is goed, maar controle ook’

Als opdrachtverantwoordelijk accountant ben ik het aanspreekpunt voor het bestuur, de directie en het management van goededoelenorganisaties.

Het is een mooie invulling van mijn functie om een handtekening te zetten onder een controleverklaring bij de jaarrekening van een goed doel, en vanuit die rol ook natuurlijke adviezen te verstrekken. Op deze manier wordt zekerheid gegeven dat de cijfers een getrouw beeld geven. Voor donateurs van goede doelen is het belangrijk om te weten dat het geld door goededoelenorganisaties goed wordt besteed en dat de accountant dit bevestigt.

De publieke taak als accountant spreekt mij aan en vooral ook om die te uiten bij organisaties die werken met publiek geld.

j.snoei@withaccountants.nl
Tel. 088 - 0184 500

Berrie Tromp MSc RA

‘Wees niet op jezelf gericht, maar op de ander’

Door mijn christelijke levensovertuiging zet ik mij graag in voor de naaste. Dat doe ik zo praktisch mogelijk, bijvoorbeeld door het leiden van een bijbelkring. Als christen en accountant wil ik écht van meerwaarde zijn. Bij WITh kan dit, we voegen echt waarde toe voor onze klanten en goede doelen.

Als controleleider laat ik mij graag uitdagen door ingewikkelde casussen. Naast mijn werk ben ik regelmatig te vinden op de tennisbaan of het voetbalveld voor een gezonde dosis ontspanning.

drs. Pauline Weijers RA

‘Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s learning to dance in the rain’

Als accountant ben ik verantwoordelijk voor het aansturen van controleopdrachten, het verstrekken van vakkundig advies aan cliënten, het onderhouden van klantrelaties en draag ik bij aan de verdere groei van de controlepraktijk. Daarnaast richt ik mij op het opleiden en motiveren van collega’s. Bijdragen aan de ontwikkeling van klanten op uiteenlopende gebieden en bijdragen aan de ontwikkeling van collega’s hebben mijn bijzondere interesse. Het afgelopen jaar heb ik daarom een opleiding tot bedrijfscoach gevolgd. Combineren van vakinhoudelijke kennis met kennis over gedrag van mensen binnen organisaties is een unieke combinatie, waardoor ik nog beter in staat ben organisaties en collega’s verder te helpen.

Mijn focus ligt vanaf het begin van mijn carrière op de non-profit sector. In deze sector heb je wat mij betreft als accountant veel toegevoegde waarde, voor de klant, maar zeker ook voor het maatschappelijk verkeer. Zorgen voor een transparante verslaggeving alsmede adviseren over een zo goed mogelijke inrichting van de administratieve organisatie en interne controle vind ik leuk.

In mijn vrije tijd ben ik penningmeester van een stichting die de belangen van de bruine beer vertegenwoordigt. Ook ben ik penningmeester op de lagere school van mijn twee kinderen. Als ik tijd over heb ben ik te vinden in mijn moestuin.

Doordat WITh volledig is gespecialiseerd in ideële organisaties beschikt WITh over veel branchekennis, waardoor zij veel toegevoegde waarde kan leveren aan haar klanten. Daarnaast is WITh een prettige organisatie, waar medewerkers naar elkaar om zien.

Marleen de Bruijne RA

WITh richt zich specifiek op de non-profitorganisaties, ook de kleinere organisaties nemen ze serieus, dat vind ik erg mooi. Als zelfstandig registeraccountant werk ik voor een groot aantal klanten en adviseer en ondersteun ik hen bij de jaarrekeningen.

Ik loop warm voor het jongerenwerk in onze kerk; ik zorg graag dat jongeren hun verhaal kwijt kunnen als dat niet bij hun ouders lukt. Daarnaast ben ik als bestuurslid betrokken bij een aantal stichtingen.

Wilfred Oosterom MSc RA

‘Een goed leven is iets meer doen, iets minder nodig hebben, vaak lachen,
groots dromen en dankbaar zijn voor wat er is.’

Binnen mijn functie als controleleider ben ik verantwoordelijk voor de directe aansturing van de controleteams en de begeleiding en coaching van de assistenten. Daarnaast verdiep ik mij ook graag in complexe(re) vraagstukken bij klanten.

Het ‘iets doen voor een ander’ is iets wat mij tot de non-profit sector heeft getrokken. De passie waarmee de ideologie van organisaties wordt nagestreefd, vind ik elke keer weer mooi om te zien. Ook waardeer ik de aandacht die er in de non-profit sector bestaat voor maatschappelijke verantwoording en governance.

Binnen WITh krijg ik de vrijheid om mijzelf te ontwikkelen en hierbij ook actief mee te denken bij ontwikkelingen in het kader wet- en regelgeving, de non-profit sector en eisen vanuit toezichthouders. Naast mijn werkzaamheden voor WITh heb ik voldoende tijd om met mijn gezin, vrienden en familie te kunnen genieten en dienstbaar te zijn aan de maatschappij.

Jeroen van Schaik AA

‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel!’

Als controleleider houd ik mij bezig met de aansturing van controleteams, het opstellen van risicoanalyses ten behoeve van de jaarrekeningcontroles, het plannen van controlewerkzaamheden en de uitvoering van complexere controlewerkzaamheden. WITh is een dienstverlenende organisatie met veel branchekennis en een goede sfeer en onderlinge betrokkenheid.

Het verhaal achter de cijfers van organisaties, waarvoor mensen zich inzetten, dat boeit mij. Dit uit zich onder meer in de betrokkenheid bij de mensen om mij heen en door de uitvoering van mijn taak als ouderling-kerkrentmeester.

Jan Geert Schouwstra RA

‘Genieten is durven doen!’

We leven in een wereld waar grote verschillen zijn tussen rijk en arm, gezond en niet gezond, gelovig en nog zoekend. We leven ook in een wereld waar veel bewogenheid is voor anderen: ver weg of dichtbij. Bewogenheid door het sponsoren van en geven van giften aan goede doelen, het werken voor maatschappelijke instellingen, vrijwilligerswerk. Allemaal gericht op het verbeteren van de leefomgeving of situatie van onze naaste medemens.

Er zijn veel instellingen en stichtingen die hiervoor zijn opgericht. Zij hebben hun eigen aandachtspunten waar adequaat op moet worden ingespeeld. Denk hierbij aan governance, volledigheid opbrengsten, verantwoording van de uitgaven, continuïteit, voldoen aan standaarden (CBF, ISO, CHS, ANBI), fiscale zaken. Voor mij herkenbaar omdat ik zelf heb mogen werken voor instellingen die maatschappelijk betrokken zijn (hulpverleningsorganisaties, geloofsgemeenschap).

WITh Accountants is voor mij een bevlogen organisatie die deze instellingen helpt en kan helpen en adequaat en snel handelt. WITh spreekt de taal van de klant. Als registeraccountant maak ik deel uit van WITh. Hierdoor kan ik genieten van de inzet van mensen om doelen te bereiken en hun hart te volgen. Doen waarin je goed bent, ook of juist voor je medemens.

Jaap Nieuwelink AA

‘Als je iets wilt, ga er dan voor. En mocht het mislukken, dan is het nog steeds leuker dan niet proberen.’

Samen met zijn collega’s richt Jaap zich op kleinere en grotere controles. ‘Ik draag de goede doelen sector een warm hart toe en wil als accountant bijdragen aan transparantie en het vertrouwen in de sector.’

‘Privé ben ik nauw verbonden met Haïti. Mijn vrouw komt daar vandaan en samen zetten we ons in om de omgeving en inwoners van haar geboortedorp sociaal en economisch te ondersteunen.’

‘WITh richt zich alleen op de non-profit en goede doelensector en is daarmee een echte specialist. Het team heeft veel ervaring en de kwaliteit is hoog. Daarbij is het ook gewoon leuk om met dit team van betrokken mensen te werken. Dat geeft energie en werkplezier!’

Maarten Stuij AA

‘Ik vind het mooi om vanuit mijn christelijke levensovertuiging anderen te helpen en op basis van goed rentmeesterschap financiën te controleren’

Onze klanten hebben een belangrijke functie in de maatschappij, zij doen hun werk niet voor het eigen gewin. Dat maakt het werken bij WITh mooi. Als controleleider houd ik mij bezig met de aansturing van een controleteam, het opstellen van risicoanalyses ten behoeve van de jaarrekeningcontroles, het plannen van controlewerkzaamheden en de uitvoering van controlewerkzaamheden. Daarnaast ondersteun ik als relatiebeheerder klanten bij het samenstellen, beoordelen of analyseren van hun jaarrekeningen.

Ik sta graag klaar voor mensen die hulp nodig hebben en ben daarnaast actief bij evangelisatieprojecten in mijn woonplaats. Als mensen vragen hebben rondom financiën, sta ik altijd voor ze klaar.

Henriëtte Bronkhorst-Barten

‘Het leven is te veelzijdig om samen te vatten in één zinnetje’

Als zelfstandig assistent accountant ondersteun ik onze klanten bij het samenstellen, controleren of analyseren van hun jaarrekeningen. Bij WITh bedienen we precies die klanten waar mijn hart ligt: de goede doelen.
Ik ben erg blij met de goede collega’s, de prima onderlinge sfeer en de ruimte die er is om, naast hard werken, ook plezier te hebben met elkaar. Bovendien vind ik dit werk erg afwisselend.

In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij de Concertvrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Daarnaast ben ik lid van het Nijmeegs Studentenorkest; ik speel dwarsfluit. Bij dit orkest ben ik penningmeester geweest.

Paul Maassen van den Brink MSc

‘Ik werk om te leven en leef niet om te werken’

We bieden onze klanten écht meerwaarde door ze te ondersteunen met het verantwoording afleggen aan hun stakeholders én door ze op de hoogte te houden van actuele wet- en regelgeving. Het klantencontact bij WITh is heel bijzonder omdat we vaak werken met mensen die hun werk vrijwillig doen. Dat is erg inspirerend.

Als zelfstandig assistent accountant ondersteun ik onze klanten bij het samenstellen, controleren of analyseren van hun jaarrekeningen. Ik blijf graag op de hoogte van ontwikkelingen in de maatschappij en vind het erg belangrijk om mij voor goede doelen in te zetten.

Janet Versprille

‘Laat iedereen in zijn waarde’

Als zelfstandig assistent accountant is Janet betrokken bij het samenstellen en controleren van de jaarrekeningen. Ze heeft een passie om mensen te helpen door hun (financiële) leefomgeving te verbeteren. ‘In mijn vrije tijd help ik graag mensen die moeite hebben hun thuisadministratie op orde te krijgen/ houden.’

Kayla Louwes

‘Ook als je niet weet waar je heen gaat, ben je al onderweg’

Als zelfstandig assistent accountant ben ik betrokken bij het controleren van de jaarrekening.
Ik vind het mooi als mensen iets voor een ander doen zonder dat ze hier zelf direct belang bij hebben.
Het werken met mensen die iets vanuit passie of geloofsovertuiging doen inspireert mij. Ik ben blij dat we bij WITh op onze eigen manier onze bijdrage kunnen leveren aan goede doelen. Verder vind ik het belangrijk om mijzelf zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen, bij WITh is hier ruimte voor. Dat is één van de redenen dat ik bij WITh ben komen werken.

Jelle van der Toorn BSc

‘Life begins at the end of your comfort zone’

Als zelfstandig assistent accountant richt Jelle zich op het samenstellen en vooral controleren van jaarrekeningen en geeft zo de klant inzicht in de cijfers. Het contact met de klant en hun vragen beantwoorden dat geeft hem energie.

‘Ik geloof dat het leven niet om mijn geluk draait, maar om de ander te dienen. (Rom. 15:2) Veel van onze klanten hebben dit als missie en visie. Door een (goedkeurende) verklaring bij een jaarrekening te geven, zorgen wij ervoor dat onze klanten het werk kunnen blijven voortzetten.’

Ian van der Woude

‘Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’

Zijn functie als beginnend assistent accountant strekt zich voornamelijk uit tot het uitvoeren van controlewerkzaamheden in opdracht van leidinggevenden. ‘Wij zijn immers de boodschappers voor de accountant, want zonder ons kan de accountant niet goed zijn oordeel vellen. Door mijn interesse in juridische zaken vind ik het heerlijk om ideële organisaties te steunen in de naleving van de wet en het conformeren aan de statutaire bepalingen.’

Vanuit zijn persoonlijke overtuiging voor rechtvaardigheid wil Ian graag een bijdrage leveren aan goede besluitvorming. Enerzijds door zijn werk als assistent-accountant, maar ook in het overige maatschappelijke verkeer als steunfractielid bij de lokale VVD gemeenteraadsfractie van de gemeente Nijkerk.

‘Ik krijg bij WITh de mogelijkheid om in alle rust mijn werk te doen, avonden laat doorwerken zijn echt een uitzondering op de regel. Ook in het drukke seizoen krijg ik alle mogelijkheid om vol voor mijn studie te gaan. Bovendien zet WITh zich in voor de organisatie die iets in de maatschappij willen bereiken. Samen met hun bereiken we dat doel op een verantwoorde manier. Dat geeft het werk iets meer inhoud en intrinsieke motivatie. Je doet het ergens voor.

Rodel Dunsbergen

‘Ik ben misschien wel klein, maar wil wel graag groeien in mijn werk’

Dossiers voorbereiden, stukken opvragen bij de klant, bestaande processen in kaart brengen, steekproeven uitvoeren, de balansposten controleren maar ook het klantenportaal beheren. Dat is het werk van gevorderd assistent accountant Rodel.

‘WITh is een groeiend bedrijf. Dit geeft mij de mogelijkheid om mee te groeien. Het klantenpakket van WITh is erg divers. Wij controleren voornamelijk stichtingen. Iedere stichting heeft een ander doel en manier van realiseren. Om deze reden ben ik er van overtuigd dat ik bij iedere klant iets nieuws kan leren. WITh geeft mij de mogelijkheid om ervaringen op te doen, kennis te vergaren en de theorie om te zetten in de praktijk.’

Bram Baak

Adviseur

Vanuit de bestuurlijke ervaring die ik heb bij maatschappelijke organisaties groeide betrokkenheid en belangstelling voor de goede doelensector. De sector heeft te maken met specifieke regelgeving en vraagstukken en daar ligt een uitdagende rol voor de adviseurs en accountants.

Samen met Pieter Alblas, destijds collega bij accountantskantoor Hak + Baak, hebben we diverse adviestrajecten uitgevoerd in de sector en al snel groeide de gedachte een specifiek accountantskantoor op te richten. Vanuit ons netwerk ontstond een relatie met Pieter van der Kwaak verbonden aan Lansigt. Pieter had dezelfde visie en nog belangrijker dezelfde normen en waarden en het gevolg was de oprichting van WITh Accountants.

Mijn rol bij WITh is het adviseren van en meedenken met de directie over strategische vraagstukken.

Pieter van der Kwaak RA

Adviseur

‘De uitkomst van delen is vermenigvuldigen’

Al vanaf het begin van mijn carrière heb ik een hart voor goede doelen organisaties en de mensen die daarin werken. Mensen die vanuit bevlogenheid bezig zijn met hun werk en er het beste van willen maken.

De branche van ideële organisaties had behoefte aan een accountant die zich in deze branche specialiseert. In samenwerking met Bram Baak is WITh ontstaan. Bundeling van kennis helpt om het governance model zoals dat in de branche geldt, naar een beter en meer gebalanceerd niveau te helpen.