Onze werkwijze

Onze werkwijze is transparant, proactief en op alle fronten gericht op kwaliteit.

Duidelijk en transparant

Transparant werken is voor ons vanzelfsprekend. We hebben onze bedrijfsprocessen optimaal geautomatiseerd en lopen voorop met online oplossingen. Onze facturen zijn overzichtelijk en ook in het persoonlijk contact zorgen we voor duidelijkheid. U heeft één vast aanspreekpunt die alle ‘ins en outs’ van uw organisatie kent. Een relatiebeheerder die ook op eigen initiatief alle expertise binnen ons kantoor en netwerk aangrijpt om u vooruit te helpen.

Transparant werken is voor ons vanzelfsprekend.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties en werken daarom continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij realiseren ons ook dat waar gewerkt wordt, fouten gemaakt kunnen worden of misverstanden kunnen ontstaan. Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw opdracht uitvoeren, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht meldt aan uw contactpersoon. Als uw klacht niet naar volle tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich formeel wenden tot de directie van WITh accountants. Wij zullen uw klacht vertrouwelijk en volgens een vastgestelde klachtenprocedure behandelen.

Klokkenluidersregeling

Wanneer zich onregelmatigheden voordoen die de integriteit van ons werk beschadigen of in twijfel brengen, willen wij dat weten. Daarom hanteren we een klokkenluidersregeling. Deze regeling garandeert dat iedereen werkend voor WITh accountants of niet misstanden kan melden zonder zich zorgen te hoeven maken over de mogelijke consequenties.

Verordeningen en voorwaarden

Wij werken eerlijk en zorgvuldig, in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

Verordening Gedragscode van NBA  – de basisprincipes voor onze dienstverlening;
Algemene voorwaarden van SRA  – van toepassing op al onze diensten;