Assurance

WITh is het meest ervaren en professionele accountantskantoor voor ideële organisaties. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector. Vanuit onze ervaring en vakkennis bieden wij u onze diensten aan op het gebied van auditing en assurance.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor non-assurance diensten: we stellen de jaarrekening samen, adviseren en ondersteunen u bij de inrichting en toetsing van uw administratieve organisatie en de interne beheersing.

Lees meer

Controle van de jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijk instrument voor uw organisatie, het sluitstuk van de financiële administratie. U legt er voor uw donateurs en andere stakeholders transparant verantwoording in af. Maar het is ook een belangrijk instrument voor uzelf: een goede jaarrekening laat zien op welke vlakken uw organisatie kan verbeteren.

De specialisten van WITh weten dit als geen ander. We kennen de regels en zorgen ervoor dat uw jaarrekening aan alle eisen voldoet, juist ook op het gebied van transparantie. Efficiency staat hierbij voorop.

Wij controleren de jaarrekening met behulp van state of the art technieken. Daar komt onze ervaring in de branche goed bij van pas. Daarom stopt onze dienstverlening niet bij de controle. Als onze werkzaamheden zijn gedaan, rapporteren we de bevindingen graag aan u en geven advies over hoe uw organisatie kan optimaliseren.

Beoordeling

Zekerheid over uw cijfers bieden wij u graag, maar een uitgebreide controle is niet altijd nodig. Dan volstaat een beoordelingsopdracht (reviewopdracht): een check van de jaarrekening. In een beoordelingsverklaring geven wij onze onafhankelijke mening hierover in de vorm van een oordeel.

Subsidie- en projectcontroles

Projectverantwoordingen zijn belangrijk om verantwoording af te leggen aan subsidieverstrekkers. WITh is helemaal thuis in de wereld van subsidies, subsidieverantwoordingen en subsidieverklaringen. We zijn dan ook als specialist vertegenwoordigd in de Subsidy Audits Community (SAC). De SAC is een community van beroepsorganisatie NBA en heeft als doel het dichten van de verwachtingskloof tussen subsidieverstrekker en accountant.