Specialisaties

WITh is het meest ervaren en professionele accountantskantoor voor ideële organisaties. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector. Vanuit onze ervaring en vakkennis bieden wij u onze diensten aan.

Controle van de jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijk instrument voor uw organisatie. U legt er voor uw donateurs en andere stakeholders transparant verantwoording in af. Maar het is ook een belangrijk instrument voor uzelf: een goede jaarrekening laat zien op welke vlakken uw organisatie kan verbeteren.

De specialisten van WITh weten dit als geen ander. We kennen de regels en zorgen ervoor dat uw jaarrekening aan alle eisen voldoet, juist ook op het gebied van transparantie.

Wij controleren de jaarrekening met behulp van state of the art technieken. Daar komt onze ervaring in de branche goed bij van pas. Daarom stopt onze dienstverlening niet bij de controle. Als onze werkzaamheden zijn gedaan, rapporteren we de bevindingen graag aan u en geven advies over hoe uw organisatie kan optimaliseren.

Controle van projectverantwoordingen

Projectverantwoordingen zijn belangrijk om verantwoording af te leggen aan subsidieverstrekkers. Wij hebben veel ervaring met diverse subsidieverstrekkers en regelgeving dienaangaande in het controleren van projectverantwoordingen.

Overige werkzaamheden jaarrekening

Naast controle van de jaarrekening bieden wij ook andere diensten aan ten aanzien van de jaarrekening: diensten in het kader van de totstandkoming van de jaarrekening, het samenstellen en beoordelen daarvan.

Governance en risicomanagement

Wij helpen u graag bij het opzetten, beschrijven en controleren van de werking van uw governance en risicomanagementsysteem. Onze ervaren medewerkers helpen met complexe, maar ook met eenvoudige systemen. Het belangrijkste is dat we u op maat helpen om uw governance en risicomanagementsysteem goed en actueel te krijgen of te houden.

Overige dienstverlening

Via onze zusterorganisaties bieden wij overige dienstverlening voor ideële organisaties, zoals belastingadvies en salarisverwerking.
Belastingregels kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Wij begrijpen dat niet iedere organisatie hier experts voor in huis heeft. Daarom adviseren we graag, bijvoorbeeld over het betalen van omzetbelasting, over buitenlandse werknemers die gebruik willen maken van expat-regelingen of over het zo fiscaal vriendelijk en ANBI-proof mogelijk inrichten van schenkingsregelingen. Allemaal in uw voordeel.

Wij geloven in integriteit en transparantie. Wij verliezen in onze belastingadviezen de wet niet uit het oog en maken geen gebruik van mistige fiscale constructies. Binnen de wettelijke randvoorwaarden helpen wij u zoveel mogelijk geld over te houden voor uw idealen.

Een salarisadministratie kan complex zijn, zeker voor kleinere organisaties. De steeds veranderende wettelijke eisen vragen om een zorgvuldige en specialistische behandeling. Er mag immers niets mis gaan met de loongegevens. Onze zusterorganisatie beschikt over een team van goed opgeleide salarisadministrateurs, die tijdig en op de juiste manier alle gegevens verwerken. Wij helpen u ook graag bij het opstellen van arbeidscontracten en bij arbeidsrechtelijke zaken.