< terug naar nieuwsoverzicht

Voor in de agenda 2024: topcollege financiële verslaglegging voor goede doelen

19/12/2023
Het belang van een goede jaarrekening en goed jaarverslag staat meer dan ooit in de schijnwerpers. Vanuit de politiek en de maatschappij wordt een steeds grotere druk gelegd op goede doelen om op een correcte en transparante manier verslag te doen van hun activiteiten en de impact die zij behalen. Van oudsher zijn deze zaken van belang voor het verkrijgen of behoud van de ANBI-status en de Erkenning van het CBF. Daarnaast zijn zij een belangrijk communicatiemiddel naar belanghebbenden en stakeholders (PR en communicatie). En tenslotte zijn het belangrijke interne verantwoordingsdocumenten voor de werkorganisatie, bestuur en interne toezichthouders.

Het opstellen van een jaarverslag is voor veel organisaties en stichtingen ieder jaar weer een opgave. Want waar voldoet goede financiële verslaglegging aan? Hoe maak je impact met je jaarverslag? Een opgave, maar óók een geweldige kans om je verhaal uit te dragen.

De professionals van de 3F-Academy helpen u daar graag bij! In een tweedaags topcollege in maart 2024 levert onder andere de aan WITh verbonden adviseur Martin Bauman u waardevolle sturingsinformatie en persoonlijk advies en wordt stilgestaan bij de relevante ontwikkelingen binnen de sector. Met hun specifieke sectorkennis en verregaande kennis van en ervaring met de ANBI-wetgeving, geven de professionals waardevolle tips om goede financiële verslaglegging op te stellen waarin helder en compleet verantwoording wordt afgelegd over beleid, uitgaven en resultaten.

Uitermate geschikt voor ‘financials’ met beperkte ervaring in de sector of in het algemeen, medewerkers communicatie en fondsenwervers die meer willen betekenen in de productie van een wervend en aan de regelgeving voldoend bestuursverslag en andere verantwoordelijken, zoals bestuurders en leden van de Raad van Toezicht.

Lees alles over dit college op de website van 3F-Academy.