< terug naar nieuwsoverzicht

Versoepeling uitstel van betaling belastingen

6/4/2020
Inmiddels is er meer duidelijkheid over uitstel van betaling van belastingen. We zetten de informatie voor u op een rij:
 1. In contact met de Belastingdienst is bevestigd dat een verzoek tot uitstel van betaling pas mogelijk is na ontvangst van aanslagen. Zoals wij al eerder gecommuniceerd hebben betekent dit voor omzetbelasting en loonheffingen dat gewacht moet worden op een naheffingsaanslag vanwege het niet tijdig betalen van die belastingen. De aangifte moet wel juist en tijdig ingediend worden!  

  Wie al uitstel verzocht heeft voordat er een aanslag was, zal gebeld worden door de Belastingdienst met de mededeling dat het verzoek te vroeg is ingediend en dat na ontvangst van een aanslag een nieuw verzoek nodig is.
  Een uitstelverzoek is maar één keer nodig en het uitstel zal dan gelden voor alle aanslagen vanaf dat moment in de eerste drie maanden van deze noodmaatregel.
 2. Dit is een tijdelijke regeling. Ondernemers kunnen met een brief of via dit online formulier uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de inning van deze soorten belastingschulden direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.
  Inmiddels is voor meer belastingen uitstel mogelijk, zie nieuwsbericht.
 3. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant. De exacte eisen hiervoor worden nog bekend gemaakt.
 4. Er was onduidelijkheid over wie in welke financiële situatie een beroep kan doen op uitstel van betaling van belastingen. In een brief van 23 maart 2020 van Minister van Financiën Hoekstra aan de Tweede Kamer is een Versoepeling opgenomen. In die brief schrijft hij namelijk "zal de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen." Blijkens deze laatste woorden "zullen komen" is dus niet vereist dat er al betalingsproblemen zijn op het moment van indienen van het verzoek om bijzonder uitstel.
 5. Vergeet niet tijdig de melding betalingsonmacht!
  Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het voor bv's en nv's (vennootschapsbelastingplichtigen) naast het bijzonder uitstelverzoek ook nog nodig is een melding betalingsonmacht te doen via dit formulier van de Belastingdienst. Daarmee wordt bestuurdersaansprakelijkheid voor loonheffingen, btw en pensioenpremies voorkomen.  
  Betalingsonmacht dient gemeld te worden binnen twee weken nadat de belasting betaald had moeten worden. De aangiften loonheffingen en btw over de maand februari moeten op 31 maart ingediend én betaald zijn. Indien betaling niet mogelijk is, moet dus voor 14 april met bijgevoegd formulier die betalingsonmacht worden gemeld (dus in dit geval niet pas na ontvangst van de naheffingsaanslag!). Zo'n melding hoeft maar één keer gedaan te worden en geldt vanaf dat moment ook voor latere belastingen die niet betaald kunnen worden.

Heeft u vragen over uitstel van betaling belastingen? Neem dan contact met ons op.