< terug naar nieuwsoverzicht

Verplichte standaardformulieren voor ANBI’s

6/4/2021
‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ De Belastingdienst heeft deze veel door hen gebezigde uitspraak voor ANBI’s vormgegeven door een standaardformulier te publiceren. Met dit standaardformulier kunnen ANBI’s op uniforme wijze invulling geven aan de publicatieplicht.
Wat houdt de verplichting in?

De ANBI wet- en regelgeving is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. De wijziging houdt in dat grote ANBI’s nu verplicht zijn een standaardformulier te gebruiken voor de publicatie van hun gegevens. Ze kunnen deze gegevens publiceren op hun eigen website of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Dit moet plaatsvinden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dus voor het boekjaar 2020 uiterlijk op 30 juni 2021.

Voor wie geldt de verplichting?

De genoemde ‘grote ANBI’s’ zijn organisaties die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000. Daarnaast geldt de verplichting voor niet-fondsenwervende ANBI's, als de lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000.

Maar ook kleinere ANBI’s mogen dit formulier gebruiken. Zo weet u zeker dat u alle benodigde gegevens publiceert. Het niet voldoen aan de publicatieplicht kan namelijk leiden tot intrekking van de ANBI-status.

Welke formulieren zijn er?

De Belastingdienst heeft verschillende varianten ontwikkeld van het standaardformulier. Klik hier om ze te bekijken. De volgende varianten zijn ontwikkeld:

Is uw organisatie erkend als goed doel door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook het Erkenningspaspoort als standaardformulier gebruiken. Leden van het CIO kunnen het standaardformulier gebruiken op basis van het convenant.

Hoe werkt het?

U kunt de standaardformulieren downloaden van de site van de Belastingdienst of opvragen bij de verschillende brancheorganisaties. Vervolgens vult u dit formulier in op uw computer. Gebruik hiervoor Adobe Reader 9.0 of hoger. Sla daarna het formulier op en publiceer het standaardformulier op uw eigen of een gemeenschappelijke website.

Vragen?

Hebt u hulp nodig bij het juist en tijdig invullen en publiceren van het formulier, neem dan even contact met ons op. Wij helpen u graag.

Jan Snoei RA