< terug naar nieuwsoverzicht

Veelgestelde vragen op het gebied van lonen

6/4/2020
Veel vragen die gesteld worden gaan over de maatregelen die de overheid heeft getroffen vanwege het coronavirus. Vaak is er twijfel of de werknemer wel of niet doorbetaald moet worden.

1. Per 1 april start een werknemer bij een nieuwe werkgever. Nu doet deze nieuwe werkgever beroep op de proeftijd en treedt de werknemer niet in dienst bij de nieuwe werkgever. Wat nu?

In de arbeidsovereenkomst is vaak een proeftijdbeding opgenomen. In de proeftijd van één of twee maanden (afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst) kunnen werkgever en werknemer aftasten of ze bij elkaar passen. Als één van de partijen zich in deze periode bedenkt, kan per direct worden opgezegd. Ook is er de mogelijkheid om nog vóór de aanvang van de werkzaamheden een proeftijdontslag te geven.

De wet bepaalt dat de werkgever, als de werknemer daar om vraagt, schriftelijk moet opgeven waarom hij de werknemer heeft ontslagen. Dit geldt ook bij een voortijdig proeftijdontslag. Als reden kan de bedrijfseconomische omstandigheid van de werkgever worden aangevoerd.

Een werknemer kan als hij/zij aan alle voorwaarden voldoet een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

2. Mijn werknemer wil niet aan het werk omdat zij een kwetsbaar kind thuis heeft zitten. Wat nu?

Als er werk is voor deze werknemer moet de werknemer aan het werk.

Wanneer de werknemer absoluut níet aan het werk wil, dan komen de dagen voor rekening van de werknemer. De werknemer kan vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Bij te weinig personeel zijn er zelfs redenen om niet mee te werken aan een verzoek tot het opnemen van vakantiedagen/onbetaald verlof. Indien u begrip heeft voor de situatie van de werknemer kunnen er afwijkende afspraken met werknemer kunnen gemaakt worden.

3. Mijn werknemer heeft een geplande vakantie (-dag) afgezegd en wil weer aan het werk. Wat nu?  

Daar hoef je als werkgever niet aan mee te werken. Als er voldoende werk is kun je er voor kiezen om in te stemmen met het verzoek van de werknemer.
Als je onvoldoende werk hebt of inmiddels vervanging hebt geregeld is dit anders. Je kunt de werknemer laten weten dat je vasthoudt aan de geplande vakantie.

4. Ben ik verplicht onkostenvergoedingen of toeslagen door te betalen als medewerkers thuis werken of thuis zitten in afwachting van werk?

Onkosten die niet gemaakt worden hoef je niet te vergoeden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld reiskosten. Ook onregelmatigheidstoeslagen of andere toeslagen die gelden voor verrichtingen op een bepaald moment (die nu niet worden verricht ) hoef je als werkgever niet te betalen.

Let op! In de cao kunnen hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.

5. Het RIVM zegt dat een werknemer thuis moet blijven als er iemand in zijn huishouden koorts heeft. Moet ik de werknemer doorbetalen?

De werknemer kan verlofdagen of onbetaald verlof opnemen.

Let op! Bij het UWV kunt u vanaf 1 april 2020 als werkgever een aanvraag indienen voor de compensatie van de betaalde transitievergoeding aan werknemers bij ontslag wegens langdurige ziekte.