< terug naar nieuwsoverzicht

Terugblik seminar Actuele ontwikkelingen filantropie: ontmoeten, leren en delen

5/6/2023
Op 1 juni 2023 organiseerde het Gezelschap voor de Filantropie het inmiddels jaarlijks terugkerende seminar ‘Actuele ontwikkelingen filantropie’ in Amsterdam. Naast de actualiteiten, was het thema van het seminar 2023: integriteit. Ook heeft het gezelschap de derde uitgave van de ‘Actuele ontwikkelingen filantropie’ gepresenteerd. Circa 65 bestuurders, directeuren, managers, toezichthouders en leidinggevenden van ideële non-profitorganisaties en ver-mogensfondsen kwamen bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te leren, te delen en geïnspireerd te worden door elkaars verhalen.

Als gezelschap kijken we terug op een geslaagd seminar. Met een wisselend programma en uiteenlopende onderwerpen werd verbinding gemaakt tussen kennis, ervaring en een diversiteit aan deelnemers. De enthousiaste inbreng van de circa 65 deelnemers heeft heldere inzichten vanuit de praktijk opgeleverd. Wij willen iedereen die erbij was bedanken voor jullie komst en bijdragen aan een mooie dag!

Programma

Het gezelschap heeft als doel tijdens dit seminar om op een toegankelijke en inspirerende wijze te prikkelen met vraagstukken en kennis bij te spijkeren. Het inhoudelijke programma had dit jaar als thema ‘integriteit’ en bestond uit drie delen, met inbegrip van een pauze:

  • Actuele ontwikkelingen in de filantropie vanuit financieel-economisch perspectief.
    Jan Snoei van WITh Accountants nam de deelnemers mee in de diverse actualiteiten en ontwikkelingen waarmee filantropische organisaties te maken hebben.
  • Praktijkcasus: Hoe staat het met de integriteit van deze (fictieve) organisatie? | Het met elkaar doorlopen van een stappenplan voor het vormen van een moreel oordeel.
    Actrice Joke nam de deelnemers mee in haar fictieve stichting en zocht een drietal deelnemers voor een te vormen Raad van Toezicht. Vanuit de zaal werden kritische vragen gesteld in het kader van de integriteit van de organisatie.
  • Integer geven, integer ontvangen: Jordan van Bergen van Stichting Donateursbelangen gaf een boeiend betoog over het versterken van vertrouwen tussen gevers en goede doelen.

Na afloop van het seminar werd de jaarlijkse uitgave ‘Actuele ontwikkelingen filantropie III’ van het gezelschap uitgereikt aan de aanwezigen. In dit naslagwerk wordt door de experts van het gezelschap concreet gestalte gegeven aan kennisbundeling en dienstverlening.

Integrale benadering, brede vertegenwoordiging

We mochten positieve reacties ontvangen over het nuttige karakter van het seminar, de actuele ontwikkelingen op een rij, de theoretische en praktische verdieping hiervan en praktijkcasuïstiek vanuit goede doelen. We hebben het als positief ervaren dat de sector breed vertegenwoordigd was: er was een grote diversiteit was aan soorten goede doelen aanwezig, maar ook diverse geledingen als banken en toezichthouders.

Redenen genoeg om elkaar volgend jaar weer te ontmoeten! Wilt u ondertussen meer informatie over het Gezelschap voor de Filantropie of lezen over de actualiteiten in de filantropie? Contacteer ons of vraag de jaarlijkse uitgave ‘Actuele ontwikkelingen filantropie’ van het gezelschap aan via info@withaccountants.nl.

Gezelschap voor de Filantropie