< terug naar nieuwsoverzicht

Seminar Actuele ontwikkelingen filantropie | 1 juni 2022

29/4/2022
Het Gezelschap voor de Filantropie nodigt u uit voor het seminar ‘Actuele ontwikkelingen filantropie’op woensdagmiddag 1 juni 2022. Locatie: het Auditorium van de Postcode Loterij, Beethovenstraat 200 te Amsterdam. Het seminar is hét jaarlijkse moment waarop u door specialisten en experts wordt bijgepraat over alle ontwikkelingen en actualiteiten voor filantropische organisaties. Tijdens deze gelegenheid zal het gezelschap de tweede uitgave van de ‘Actuele ontwikkelingen filantropie’ presenteren.
Dit seminar is relevant voor bestuurders, directeuren, management en toezichthouders van ideële non-profitorganisaties om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen en actualiteiten door specialisten van het Gezelschap voor de Filantropie.

Het gezelschap bestaat uit de volgende professionals:
 • Pieter Alblas: accountancy op gebied van administratie, periodieke rapportages, samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen, projectcontroles en brede advisering.
 • Bram Baak: fiscaliteiten.
 • Martin Bauman: brede financiële advisering, governance, begeleiding CBF-keurmerk.
 • Karen Anne Hüpler-Hebben: notariële dienstverlening,statuten en reglementen, verenigingen en stichtingen, ANBI, bestuurlijke inrichting/governance, advisering rondom structuren en samenwerkingsverbanden.
 • Bert de Jong: AVG, fondsenwerving, organisatieontwikkeling.
 • Marc Petit: intern toezicht, impact, brede actualiteiten in de sector.
 • Jan Snoei: accountancy op gebied van controle en beoordeling jaarrekeningen, risicomanagement, projectcontroles, benchmarks en brede advisering.

De kosten zijn € 50 inclusief btw per persoon, waarbij u ook de uitgaven van het gezelschap ontvangt. Wij versturen u hiervoor een factuur na aanmelding. Wilt u aanwezig zijn bij het seminar op 1 juni 2022 in het Auditorium van de Postcode Loterij te Amsterdam? Meld u dan aan via info@withaccountants.nl.

Programma seminar woensdag 1 juni 2022:
 • 13.00 uur Inloop
 • 13.30 uur Welkom
 • 14.00 uur Hebben we reserves aangesproken in coronatijd? | Prestatie in de benchmark (Jan Snoei, WITh Accountants)
 • 14.30 uur Grens tussen ondernemen en goed doen (Bram Baak, Hak + Baak)
 • 15.00 uur Pauze
 • 15.30 uur Sanctiewetgeving en samenlevingsvertrouwen (Pieter Alblas, WITh Accountants)
 • 16.00 uur Het plezier van vrijwillig toezicht | CBF Erkenning (Martin Bauman)
 • 16.30 uur Toelichting op het boekje Actuele ontwikkelingen filantropie II (Bert de Jong)
 • 16.40 uur Afsluitende opmerkingen/vragen vanuit de zaal (o.l.v. Marc Petit)
 • 17.00 uur Borrel

Laten we er samen een mooie bijeenkomst van maken. Graag tot 1 juni!

Gezelschap voor de Filantropie