< terug naar nieuwsoverzicht

Rules are fun!

21/11/2019

In mijn vorige column had ik het er al over: fraude. Witwaspraktijken van werknemers waar het bestuur niets vanaf weet. Maar dat, als het eenmaal uitkomt, wel met de billen bloot moet. En dan heb je als organisatie een stempel waar je niet zo gemakkelijk vanaf komt. Hetzelfde geldt voor ongevraagde post, werven op straat, te hoge directiesalarissen, de eeuwige ‘strijkstok’ en telefonische werving. En overal komen regeltjes voor of wordt beleid aangescherpt. Het loont dus echt om de regels te kennen.

De goededoelensector is gediend met duidelijke spelregels, duidelijkheid over en controle op de naleving daarvan en goede informatie over de bereikte resultaten. Volgens brancheorganisatie Goede Doelen Nederland hoeven er echt niet meer regels bij, maar is het vooral van belang dat de sector bestedingen verantwoord en daarnaast duidelijk maakt wat bereikt wordt en wat de maatschappelijke betekenis daarvan is. Daar sluit ik me helemaal bij aan.

Communicatie over waar u het geld van de donateur aan besteed, moet dan ook volstrekt helder zijn, per soort besteding: directe uitgaven voor de doelstelling, kosten van fondsenwerving en kosten voor beheer en administratie. Let daarbij ook op de hoogte van de directiesalarissen, een bekende valkuil (Google dat maar eens!). De verantwoording van al die bestedingen moet je jaarlijks laten controleren door de accountant en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) controleert weer of organisaties zich wel houden aan alle regels. Wil je je donateurs laten zien dat je aan alle kwaliteitseisen voldoet, dan kun je de Erkenning aanvragen. Dat is vervanging van alle oude keurmerken zoals het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen dat in 2016 is ingegaan.

Vorig jaar is er bij alle regels ook nog de nieuwe privacywetgeving AVG ingegaan. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming moet ervoor zorgen dat u als organisatie geen oneigenlijk gebruik maakt van de persoonsgegevens van uw donateurs. U mag meer zonder toestemming mailen, bellen of werven. Naast het wettelijke Bel-me-niet-register en de code Postfilter, zijn er nu ook plannen om straatwerving aan banden te leggen.

Ook naar het geven met de koude hand wordt gekeken: er wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn Nalatenschappen. Aangezien goede doelen daar ook soms de mist mee ingaan (kijk maar naar de rechtszaken van nabestaanden tegen goede doelen van het afgelopen jaar) is het verstandig op de hoogte te zijn wat er precies is toegestaan.

Denkt u door de bomen het bos niet meer te kunnen zien? Het valt allemaal best mee. Bekend zijn met de regels en preventief handelen voorkomt verrassingen. Te veel werk? Welnee, gewoon beginnen met een pragmatische insteek. Tot u uiteindelijk zegt: rules are fun!

Pieter Alblas