< terug naar nieuwsoverzicht

Risicomanagement van belang in corona-tijd

30/11/2020
In corona-tijd is een goed risicomanagement van belang. Immers, er zijn zeker in deze tijd behoorlijke uitdagingen en bijbehorende risico’s. In deze tijd is het van belang ‘Wie niet waagt, wie niet wint’, met onlosmakelijk daaraan verbonden ‘wees alert op de bijbehorende risico’s’.

Een goed risicomanagement is dus essentieel. Een goed risicomanagementsysteem wordt gekenmerkt door breed binnen uw organisatie te kijken naar alle mogelijke risico’s en hiervoor passende maatregelen te nemen.

In de corona-periode is het mogelijk dat zich andere risico’s voordoen, of dat bepaalde bestaande risico’s een grote impact kunnen krijgen. Ook kunnen voorheen werkende (beheersings)maatregelen in de corona-periode niet altijd persé meer effectief zijn.

De volgende 5 stappen kunnen worden doorlopen bij risicomanagement:

 • Risico’s in kaart brengen;
 • Prioritering (kans en impact) en afweging maken voor afdekken of accepteren;
 • Maatregelen;
 • Monitoring risico’s en maatregelen;
 • Verantwoording afleggen.

Deze stappen kunnen bijvoorbeeld in Excel worden gezet(kolommen) en per risico (rijen) doorlopen. Dit is gebaseerd op het bekende COSO-model dat schematisch als volgt is weergegeven:

Coso-model

Een volledige inventarisatie van de risico’s is van belang. Hiervoor zou uw organisatie kunnen putten uit de volgende risico’s die relevant kunnen zijn voor uw organisatie:

 • Pandemie (vaak combinatie met andere soortenrisico’s);
 • Imago- en reputatie;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Continuïteit;
 • Fraude;
 • Strategisch / omgeving;
 • Bestuur en structuur van de organisatie;
 • Fiscaliteiten;
 • Samenstelling en afhankelijkheid donateurs/subsidies;
 • Risicoprofiel beleggingsportefeuille;
 • Financieel;
 • Operationeel;
 • IT.

Veel succes bij het (aanscherpen van het) risicomanagement binnen uw organisatie en als u nog vragen heeft, helpen wij u graag.

 drs. Jan Snoei RA