< terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe datum Seminar Actuele ontwikkelingen filantropie

16/11/2021
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten om het seminar ‘Actuele ontwikkelingen filantropie’ op 19 januari aanstaande te annuleren. Omdat we toch graag willen dat dit seminar doorgang vindt, hebben we een nieuwe datum kunnen vastleggen (als de corona-omstandigheden het toelaten); woensdag 1 juni 2022. Locatie: het Auditorium van de Postcode Loterij, Beethovenstraat 200 te Amsterdam.
Dit seminar is relevant voor bestuurders, directeuren, management en toezichthouders van ideële non-profitorganisaties om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen en actualiteiten door specialisten van het Gezelschap voor de filantropie.
Het gezelschap bestaat uit de volgende professionals:
 • Pieter Alblas: accountancy op gebied van administratie, periodieke rapportages, samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen, projectcontroles en brede advisering.
 • Bram Baak: fiscaliteiten.
 • Martin Bauman: brede financiële advisering, governance, begeleiding CBF-keurmerk.
 • Karen Anne Hüpler-Hebben: notariële dienstverlening,statuten en reglementen, verenigingen en stichtingen, ANBI, bestuurlijke inrichting/governance, advisering rondom structuren en samenwerkingsverbanden.
 • Bert de Jong: AVG, fondsenwerving, organisatieontwikkeling.
 • Marc Petit: intern toezicht, impact, brede actualiteiten in de sector.
 • Jan Snoei: accountancy op gebied van controle en beoordeling jaarrekeningen, risicomanagement, projectcontroles, benchmarks en brede advisering.

De kosten zijn € 50 inclusief BTW per persoon, waarbij u ook de uitgaven van het gezelschap ontvangt. Wij versturen u hiervoor een factuur na aanmelding. Wilt u aanwezig zijn bij het seminar op 1 juni 2022 in het Auditorium van de Postcode Loterij te Amsterdam? Meld u dan aan via info@withaccountants.nl.

Programma seminar woensdag 1 juni 2022:
 • 13.00 uur Inloop
 • 13.30 uur Welkom
 • 14.00 uur Hoe hebben we onze reserves aangesproken (Jan Snoei)
 • 14.30 uur Grens tussen ondernemen en goed doen (Bram Baak)
 • 15.00 uur Pauze
 • 15.30 uur Sanctiewetgeving en samenlevingsvertrouwen (Pieter Alblas)
 • 16.00 uur Hoe schep je orde en eenvoud in je bestuur (Karen Anne Hüpler-Hebben)
 • 16.20 uur Het plezier van vrijwillig toezicht (Martin Bauman)
 • 16.40 uur Toelichting op het boekje Actuele ontwikkelingen filantropie 2021 (Bert de Jong)
 • 16.50 uur Afsluitende opmerkingen/vragen vanuit de zaal (o.l.v. Marc Petit)
 • 17.00 uur Borrel
Corona Protocol

We zijn blij dat we dit seminar weer ‘live’ met elkaar kunnen beleven. Veiligheid staat voorop, dus graag uw aandacht voor het onderstaande:

 • Wij houden ons aan de geldende corona regels van het RIVM.
 • Blijf thuis bij klachten, zoals hoesten of koorts en laat u indien mogelijk vervangen door een collega.
 • Alle deelnemers hebben een vaste zitplaats.

Laten we er samen een mooie bijeenkomst van maken. Graag tot 1 juni!

Gezelschap voor de filantropie