< terug naar nieuwsoverzicht

Markeer úw cijfers ten opzichte van de branche!

23/12/2020
Geldverstrekkers aan goede doelen vinden het belangrijk hoe hun gedoneerde euro wordt besteed. Zeker in corona-tijd is dit nog meer van belang: enerzijds omdat er soms minder geld bij geldverstrekkers beschikbaar is (en ze soms dus echt moeten kiezen) en anderzijds omdat goede doelen ook een terugval in de baten zien (en dus goed concurrent moeten zijn ten opzichte van de branche). Daarom is het van belang om te weten hoe uw organisatie ten opzichte van de branche presteert, zodat daarop kan worden ingespeeld. Hiervoor heeft WITh een benchmark opgesteld met relevante benchmark items.

WITh accountants voert jaarlijks een benchmarkonderzoek uit naar belangrijke kengetallen voor goede doelenorganisaties. Dit jaar heeft WITh een benchmark van 205 CBF-erkende organisaties opgesteld, op basis van de gepubliceerde cijfers over 2019.

Het belang van de totale sector is erg groot. In onze benchmark zien wij in het verslagjaar 2019 bij de 205 organisaties in totaal maar liefst 4,8 miljard euro aan activa, 3 miljard aan reserves en fondsen en 3,6 miljard aan baten.

Onderstaand zijn de belangrijkste uitkomsten van de benchmarkanalyse weergegeven (op to-taalsectorniveau):

Deze tabel is op totaalsectorniveau. Differentiatie hierin is van belang: voor uw organisatie kan het relevant zijn om ook rekening te houden met de deelsector waarin u zit en de omvang van uw organisatie. Als u benieuwd bent hoe uw organisatie het doet ten opzichte van andere organisaties in de sector kunnen wij een gedetailleerde benchmark aanbieden, rekening houdend met de deelsector waarin u zit en de omvang van uw organisatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met drs. Jan Snoei RA via 0172-750175 of mail naar j.snoei@withaccountants.nl.