< terug naar nieuwsoverzicht

Kosten groot onderhoud niet meer rechtstreeks in de staat van baten en lasten

21/11/2019

In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving editie 2017 is ontwerpalinea 445 in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ opgenomen. Hiermee vervalt de mogelijkheid kosten van groot onderhoud rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening (bij non profit organisaties de staat van baten en lasten) te verwerken. Daarnaast is in de RJk-bundel een vergelijkbare ontwerpalinea voor kleine rechtspersonen opgenomen (B2.122).

In de ontwerpalinea 445 is de mogelijkheid komen te vervallen om kosten van groot onderhoud in het jaar van onderhoud direct/rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening te verwerken. De mogelijkheden voor verwerking van kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief (componentenbenadering) of via een onderhoudsvoorziening blijven bestaan.

Overgangsbepalingen

Tevens zijn in de jaaredities 2017 bijbehorende overgangsbepalingen (212.805 en de vergelijkbare ontwerp-Richtlijn B2.133a voor kleine rechtspersonen) opgenomen. Met deze RJ-Uiting wordt een verduidelijking toegevoegd dat deze overgangsbepalingen van toepassing zijn voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten dat deze alinea’s ongewijzigd definitief zullen worden voor boekjaren vanaf 1 januari 2019.