< terug naar nieuwsoverzicht

Invoering UBO-register

22/9/2020
Het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO (Ultimate Beneficial Owners)-register is zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer (eind juni 2020) aangenomen. De registratieplicht in het UBO-register wordt 27 september ingevoerd. Vanaf dat moment hebben bestaande stichtingen en verenigingen nog anderhalf jaar de tijd om de inschrijving op orde te brengen. 
UBO-register geldt ook voor ANBI’s

Als geen natuurlijke persoon op grond van uiteindelijk eigendom of zeggenschap kwalificeert als uiteindelijk belanghebbende, dan dient het gehele statutair bestuur te worden geregistreerd in het UBO-register. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën in antwoord op Kamervragen van het lid Bruins (CU).

Bij het opvragen van informatie uit het UBO-register wordt steeds duidelijk in het uittreksel vermeld op welke grond een persoon als UBO is ingeschreven, de zogenaamde “aard” van het belang van de persoon. In het geval dat een bestuurder vanwege diens functie is geregistreerd, en niet vanwege uiteindelijk eigendom of zeggenschap, zal dit uit het uittreksel dus duidelijk blijken. Dit geldt voor alle natuurlijke personen die worden geregistreerd op grond van hun functie als bestuurder, met inbegrip van de bestuurders van ANBI’s. De geregistreerde natuurlijke personen in het UBO-register komen in dat geval overeen met de gegevens in het handelsregister, waarin alle bestuurders nu al ingeschreven moeten zijn. De UBO-registratie openbaart dus geen nieuwe informatie. De Kamer van Koophandel zal bij de inschrijving van UBO’s op grond van de functie als bestuurder dan ook een controle doen op de reeds ingeschreven gegevens van de bestuurders van de juridische entiteit.

De registratieplicht geldt voor bijna alle rechtspersonen in Nederland, waaronder goede doelen, fondsen, stichtingen en verenigingen met of zonder ANBI status. Ook kerkgenootschappen moeten UBO's inschrijven. Hoe dit praktische wordt uitgewerkt is nog niet bekend, hierover wordt binnenkort nadere berichtgeving verwacht. 

Inschrijven

Inschrijven in het UBO-register kan vanaf 27 september bij de KvK.

  • De KvK zal alle verenigingen en stichtingen, ingeschreven in het Handelsregister, aanschrijven voor een UBO-registratie (op eigen initiatief kan dat nu ook al via www.kvk.nl/inschrijven);
  • De inschrijving is kosteloos;
  • Registratie in UBO-register moet voor 27 maart 2022 in orde zijn;
  • Nieuwe stichtingen en verenigingen moeten de UBO-registratie direct regelen met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Kvk);
  • Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratie.  
Europese regelgeving

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van het register is het transparant maken van het eigendom van- en de controle over rechtspersonen. Elk EU-landmoet een UBO-register bijhouden.

Pieter Alblas RA