< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Polle Janssens van Resto VanHarte | ‘Niet transparant is bouwen op drijfzand’

31/3/2023
In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Polle Janssens, directeur-bestuurder bij Resto VanHarte. Resto VanHarte brengt mensen met elkaar in verbinding om eenzaamheid tegen te gaan. De stichting organiseert en stimuleert betekenisvolle ontmoetingen tussen buurtbewoners in sociale buurtrestaurants, de Resto’s, om daar samen te genieten van een betaalbaar, goed en gezond driegangendiner.
Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

‘Financiële informatie dient ter monitoring, controle en sturing voor verschillende interne en externe stakeholders en afdelingen. Dat betekent automatisch dat de info correct, volledig en tijdig beschikbaar moet zijn in een vorm die gewenst is door de gebruiker of begunstigde van die informatie.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

‘Resto VanHarte heeft bijna 50 vestigingen met elk een eigen exploitatieverantwoordelijkheid maar die wel onder rekening en risico van de centrale stichting vallen. Om goed hand aan het stuur te houden hanteren we een strak kader van budgettering, verslaggeving en verantwoording in de gehele organisatie. Zo hebben we digitale kassa’s die we centraal controleren en heeft elke Resto een eigen bankaccount. Maandelijks ontvangt en bespreekt het MT de financiële rapportage en per kwartaal vindt er op lokaal niveau een gesprek tussen Operatie, Fondsenwerving en Finance plaats waar de financiële stand van zaken, afwijking van lokale begroting en eventueel te nemen maatregelen worden besproken. Vijf keer per jaar vindt er een reguliere vergadering van de RvT plaats met een vast agendapunt ‘financiële resultaten en liquiditeitspositie’. En natuurlijk hebben ook wij de reguliere begrotings- en jaarrekeningcyclus. Daarin komt samen hoe wij dagelijks proberen zo goed en transparant mogelijk waar te maken wat we beloven en beogen met de ons toegezegde gelden en donaties.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

‘Ik vind het lastig om deze twee enigszins multi-interpretabele woorden zo tegenover elkaar weg te zetten. Maar laat ik hem platslaan: niet transparant is bouwen op drijfzand. Immers, eerlijk duurt het langst. En we zitten er in voor de lange termijn om zoveel en zo lang mogelijk impact te maken. Bovendien ook niet onbelangrijk: werken met elkaar vanuit transparantie zorgt voor een omgeving waar betere prestaties op een leukere manier geleverd kunnen worden. En dat komt de impact ook weer ten goede!’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

‘De rol van onafhankelijke kennispartner. Met aandacht en gevoel voor de missie waar wij voor staan, maar met voldoende afstand van ons om objectief advies te kunnen geven en op juistheid te beoordelen. De jaarlijkse controle van WITh Accountants is niet alleen de goedkeurende (en noodzakelijke) stempel naar subsidieverstrekkers, fondsen en andere financiers, maar beschouwen wij zeker ook als een leerzame quality check in ons proces van verantwoording.’

www.restovanharte.nl