< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Peter Helmer van DierenLot ‘Impact en transparantie zijn geen doel op zich’

29/3/2022
In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Peter Helmer, directeur-bestuurder bij Stichting DierenLot. DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde en gewonde dieren in Nederland en is voorstander van een fijnmazig netwerk van lokale dierenhulporganisaties die zorgen voor opvang en vervoer.
Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

‘Financiële informatie moet tijdig, juist en volledig zijn bij DierenLot.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

‘Er gaat maandelijks een rapportage naar de directie, wekelijks naar de MT-leden en we toetsen dagelijks alle resultaten, inkomsten en uitgaven aan de gemaakte afspraken. Van wat we doen en wat we ontvangen doen we verslag in onze nieuwsbrieven, de social media, het blad #samenvoordieren en in het Vakblad Dierenhulpverlening. Daarmee is onze informatie naar de buitenwereld vers. Iedereen kan ons vragen stellen en krijgt ook gewoon antwoord. Dat is iets anders dan alles (vooraf) openbaar maken. Ons jaarverslag telt inmiddels bijna honderd bladzijden waarvan een groot deel verplichte inhoud is. Het is maar zeer de vraag hoe leesbaar en toegankelijk een dergelijk boekwerk nog is. Het jaarverslag is ook altijd een terugblik op wat er is gedaan. Dat zou voor de lezers van ons blad of onze nieuwsbrief dan geen verrassing meer moeten zijn.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

Impact-‘metingen’ zijn een middel om te bepalen of de lopende activiteiten werken of niet. Impact is altijd ondergeschikt aan de doelstelling. Bij goede doelen kan het zijn dat er (een) hele specifieke (groep) individuen geholpen moet worden volgens de doelstelling. Dat is nu juist de hele reden van het bestaan van dat goede doel.’

‘Wij kunnen ons bijvoorbeeld niet afvragen of een dier in nood geholpen moet worden, dat moet gewoon gebeuren, ook volgens de Wet. De impact van onze bestede euro was misschien groter geweest als we de (voormalige) baas hadden kunnen weerhouden van het aanschaffen van een dier. Zelfs als dat zo zou zijn, kan de grotere impact van het weerhouden van domme dingen van diereneigenaren alleen dus nooit leidend zijn om niet (meer) te helpen. We kunnen de euro ook maar een keer uitgeven.’

‘Transparantie en verantwoording over onze activiteiten en het gebruik van geschonken geld en goederen is een logische houding als je (langdurig) ondersteuning wilt hebben. Daar komt nog bij dat we een enorme gevarieerde ondersteuning (kunnen) bieden aan onze beneficianten die we graag willen laten zien. Juist ook om duidelijk te maken waar lokaal behoefte aan is. Als je afhankelijk bent van donateurs, geldt de eenvoudige regel dat een donateur zodra hij het niet meer met je eens is per direct kan opstappen. Elke minuut van elke dag. Hierom moeten we helder te zijn over wat we doen, zodat de donateur deze afweging voortdurend kan maken.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

‘Als het nodig is, treedt onze accountant op als sparringpartner en zorgt dat we onze financiële verslaglegging conformeren aan de eisen die aan de sector worden gesteld. Het is prettig voor een snelgroeiende en relatief jonge organisatie een toetssteen te kennen die weet hoe andere goede doelen met vergelijkbare zaken om gaan. Al zijn we inmiddels de grootste dierenwelzijnsorganisatie in Nederland, afstemming op dit vlak is zeer waardevol. En voor de buitenwereld en de Raad van Toezicht is de accountantsverklaring het teken dat dat wat geschreven staat ook de juiste financiële weergave is.’

www.dierenlot.nl