< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Marco Schouten van Agriterra | ‘Ertoe doen is het belangrijkste’

2/10/2023
In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Marco Schouten, CEO bij agrarische ontwikkelingsorganisatie Agriterra. Met inhoudelijke assistentie vanuit de Nederlandse coöperaties en landbouworganisaties worden inmiddels miljoenen boeren en coöperaties in de wereld ondersteund met agrarische kennis en adviezen.
Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

‘Intern gezien stelt betrouwbare financiële informatie ons in staat om sturing te geven aan de organisatie. Agriterra is een echte projectorganisatie; financiële administratie is een belangrijk hulpmiddel bij de bewaking van de projectvoortgang. De financiële informatie is dan ook een bron van informatie voor het management en dient als hulpmiddel bij het verbeteren van werkprocessen.

Extern gezien moet financiële informatie duidelijk maken waarom we bestaan, waaraan middelen worden besteed en welk effect dit op de coöperaties en boerenorganisaties in ontwikkelingslanden heeft. Financiering door ontwikkelingsgeld is geen vrijblijvend verhaal. Daarom monitoren we wat onze impact is.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

‘Ieder kwartaal worden onze projecten gereviewd. In nauwe samenwerking met de projectleiders sturen we op de voortgang van het project, zowel inhoudelijk als financieel. Met voortgangsrapportages informeren we bestuur en projectpartners over de stand van zaken van het project.

Compliance - het naleven van de wet en regelgeving - en het grote belang hiervan wordt daarbij gedragen en bekrachtigd door de hele organisatie. Het is doorwrocht in het DNA van Agriterra. Agriterra is lokaal gevestigd en vormt de schakel tussen agrarische coöperaties en organisaties in opkomende economieën en (overheids)instellingen, bedrijven en de financiële sector ter plekke. In die samenwerkingen is compliance een dagelijks topic.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

‘Het een kan mijns inziens niet zonder het ander. Wij zijn in de eerste plaats een ‘purpose-driven’ organisatie en richten ons op een hoger doel dan het genereren van winst. We worden gedreven door een duidelijke maatschappelijke doelstelling om te werken aan het versterken van het boerenbelang en het stimuleren van economische groei voor ambitieuze boeren wereldwijd. Door met elkaar dit hogere doel te omarmen, kunnen we betekenisvolle en langdurige verbindingen opbouwen met onze doelgroep. Onze lokale kantoren onderhouden ter plekke nauwe contacten met overheden en stakeholders. Op deze manier heeft ons werk maximale impact.

Anderzijds wordt onze missie gefinancierd door ontwikkelingsgeld. Geld van de belastingbetaler. Dat vraagt ten allen tijde om openheid over de bereikte resultaten en effecten.

Die laten op hun beurt gelukkig weer zien dat het bieden van advies en het delen van kennis werkt: coöperaties en boerenorganisaties worden versterkt en dat is cruciaal voor belangrijke hedendaagse uitdagingen als voedselzekerheid, klimaatbestendigheid en economische ontwikkeling.

Uiteindelijk is voor mij het ertoe doen het belangrijkste. We streven altijd naar de hoogst mogelijke impact. Daar gaat het om.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

‘Een belangrijke externe rol. Onze financiële informatie moet integer zijn en het moet kloppen. Dat zijn we door onze ANBI-status verplicht naar het bestuur en de donateurs. WITh houdt ons daarin niet alleen bij de les, maar neemt ook een adviserende rol. Daaruit spreekt ervaring en vakkennis. Voor ons is die adviserende instelling een goede impuls.

Onze focus ligt op goed samenwerken binnen en buiten de organisatie. Hoewel de samenwerking met WITh nog vrij jong is, zetten we daar ook in deze samenwerking zeker op in.’

www.agriterra.org