< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Laurens Lagerwerf van Village of Peace ‘Uit transparantie vloeit impact’

3/12/2021
In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Laurens Lagerwerf, CEO van Village of Peace. Deze organisatie is actief in Afghanistan, waar lokale gemeenschappen getraind en gecoacht worden om zelf hun problemen aan te pakken. Als de Afghanen op een nieuwe manier leren denken en doen, worden zij zelf de motor van de verandering, aldus de organisatie.
Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

‘Financiële informatie is voor onze organisatie een ondersteunende factor om inzicht te geven in het vermogen en de besteding ervan. Het ondersteunende belang hiervan is tweeledig: intern helpt het ons in onze besluitvorming en extern ondersteunt het in onze communicatie naar samenwerkingspartners en donateurs.

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

‘We hechten veel waarde aan het opstellen van het jaarverslag. Daarin willen we voor iedereen een zo goed mogelijk beeld creëren van het verloop van het jaar en onze ondernomen activiteiten. Ons jaarverslag bevat niet alleen de financiële informatie, de jaarrekening dus, maar geeft ook de nodige toelichting over het verslagjaar. Zo proberen we de lezers mee te nemen in wat er heeft plaatsgevonden en hoe we vooruitkijken naar de toekomst. Het is een mogelijkheid om verbinding met elkaar te creëren voor de visie die we voor ogen hebben.’

‘Intern hebben we daarnaast kwartaalrapportages beschikbaar, die we gebruiken om besluiten te nemen in de besteding van beschikbare middelen en inzet van fondsenwerving. In de samenwerking met onze Afghaanse partners hebben we ervoor gekozen om een lokaal financieel bureau te betrekken voor de externe ondersteuning in administratie en verslaglegging.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

‘Transparantie staat voorop! Dit is een van onze kernwaarden binnen Village of Peace. Ik merk dat we geneigd zijn vooral naar impact te kijken en de resultaten te meten van onze tijd- en financiële investering. Maar juist door inzet op transparantie wordt er een gezonde basis gelegd, van waaruit impact voortvloeit. Een jaarverslag helpt ons transparantie te bieden en geeft een inkijk in de realiteit.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

‘De professionele blik van WITh Accountants op onze organisatie en financiële verslaglegging is een hele waardevolle toevoeging. Het helpt ons alle uiteenlopende aspecten behorend bij de verslaglegging goed mee te nemen en correct te communiceren.’

www.villageofpeace.org