< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Jaap-Willem Platschorre, Mercy Ships Holland. ‘We kunnen maandelijks snel rapporteren’

23/9/2020
In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Jaap-Willem Platschorre, Manager Finance en ICT bij Mercy Ships Holland. Deze organisatie maakt chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten met het grootste ziekenhuisschip ter wereld.
Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

‘Diverse criteria zijn belangrijk. Als ik de belangrijkste moet kiezen, vind ik het ‘getrouwe beeld’ - zoals een accountant dat omschrijft in de accountantsverklaring - een mooie term. Hiermee komt voor mij tot uitdrukking dat de cijfers correct moetenzijn (‘getrouw’) en dat er sprake moet zijn van volledige transparantie om een goed ‘beeld’ te geven. Deze transparantie komt ook terug in de interne financiële informatie, die - vooral tussentijds - inzicht moet geven in de mate waarin de financiële doelen zoals in het budget bepaald, worden behaald.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

‘Wij hebben een planning & control-cyclus met onder andere een jaarbegroting en maandrapportages. Door een rapportageschema te volgen is het voor iedereen helder wat er gedaan moet worden en zijn we in staat om maandelijks snel te rapporteren en kort op de realiteit (bij) te sturen. De jaarafsluiting is dan een uitgebreide maandafsluiting, waarna we met input van onze internationale collega’s, interne communicatie-afdeling en een extern gespecialiseerd communicatiebureau een toegankelijk, goed leesbaar en informatief jaarverslag opstellen.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

‘Voor onze organisatie is impact voor de allerarmsten het belangrijkst. De gratis operaties en trainingen die wij met onze vrijwilligers aanbieden, veranderen levens. Wij helpen bij een fysiek probleem, maar vaak veranderen de sociale omstandigheden en toekomstperspectieven ook totaal. Ik mag hierover rapporteren in ons jaarverslag. Tegelijkertijd sta ik in mijn functie wat verder af van de operaties op ons ziekenhuisschip en is voor mij de transparantie erg belangrijk. Transparantie van herkomst en besteding van onze gelden komt zowel tekstueel als cijfermatig tot uitdrukking in ons prachtig vormgegeven jaarverslag, waarin wij willen laten zien dat we staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

‘Onze accountant is uiteraard deskundig in onze branche. Daarnaast is hij goed bereikbaar voor tussentijds overleg. Wij hebben namelijk ook tussen de controle-momenten door afstemming, zodat we beiden op jaareinde niet voor verrassingen komen te staan. Tegelijkertijd worden we door onze accountant scherp gehouden op de juiste verantwoording van onze cijfers en het goed naleven van de wet- en regelgeving.’

www.mercyships.nl