< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Henk-Willem Laan van Stichting het Gehandicapte Kind  ‘Transparantie betekent niet per definitie meer informatie, maar informatie die er echt toe doet’

16/12/2022
In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Henk-Willem Laan, directeur-bestuurder bij Stichting het Gehandicapte Kind. Stichting het Gehandicapte Kind realiseert projecten om kinderen met en zonder handicap samen te laten spelen, leren en sporten. Geen kind zonder vriendjes, dat is het doel.
Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

‘De financiële informatie van onze stichting heeft voor ons twee hoofddoelen. Ten eerste op intern niveau: het gaat erom dat we ons management de juiste stuurinformatie geven om beslissingen te nemen. Op extern niveau dient het om aan gevers en de maatschappij verantwoording af te leggen over de besteding van de inkomsten. De financiële middelenstromen moeten op een transparante wijze worden vastgelegd en verantwoord. We kijken ermee terug en vooruit. Financiële informatie moet daarom actueel, juist en volledig zijn. Het is voor ons een belangrijk stuurinstrument; op financiële informatie moet je kunnen bouwen.’

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

‘We besteden om te beginnen veel tijd en aandacht aan het opstellen van de begroting. We willen inzicht geven in de relatie tussen doelen, activiteiten, kosten en baten. Begroten helpt om keuzes te maken. We hanteren daarom verschillende soorten begrotingen, zoals de jaarbegroting en deelbegrotingen. Maandelijks maken we een financiële rapportage die ook op de agenda van de Raad van Toezicht staat. Aan het eind van het boekjaar wordt een uitgebreid jaarverslag met jaarrekening opgesteld.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

‘Het antwoord is beide wat mij betreft, en daarvoor moeten we terug naar de basis. Want dan stel ik mezelf de vraag ‘wat vormt hart van onze organisatie?’ Dat zijn natuurlijk de kinderen met een handicap, maar ook onze gevers. Beide ‘partijen’ vragen op hun eigen manier om impact: het kind met de handicap wil daadwerkelijk kunnen ervaren wat het is om samen met andere kinderen te spelen, leren en sporten. En de gever verwacht concrete resultaten van zijn/haar bijdrage. Zonder transparantie van deze impact is het niet mogelijk voor alle belanghebbenden om de bijdragen van de organisatie aan het gezamenlijke doel te beoordelen. ‘Transparantie over impact vraagt dus ook om rapportage. Je moet navolgbaar zijn. Wat gaat goed, maar ook: wat gaat niet goed? Informatie achterhouden is mijns inziens vernietigend voor goede doelen. Aan de andere kant: als alles transparant is, zie je niks meer. Transparant communiceren betekent voor mij keuzes maken. Wat ik daarmee bedoel? Als je mijn kantoor binnenkomt, mag je werkelijk alles aan me vragen. Met inachtneming van de privacy aangaande het personeelsbestand uiteraard. Maar je kunt je afvragen: heb ik al die informatie inderdaad nodig om mijn doel te bereiken? Welke informatie is voor de gever relevant om hem/haar te doen beslissen aan ons te willen geven?’

‘We zijn de laatste jaren meer informatie gaan verschaffen. De omvang en de kwaliteit van het jaarverslag is toegenomen door de vraag naar meer transparantie en de behoefte om ons meer zichtbaar te maken in de maatschappij. Dit kan denk ik gemakkelijk tot een teveel aan informatie leiden. Ons jaarverslag beslaat inmiddels bijna 100 pagina’s. Transparantie betekent voor mij echter niet per definitie méér informatie, maar informatie die er écht toe doet. Daarom publiceren we naast het uitgebreide jaarverslag ook een compacte versie van 6 pagina’s. En daar staat ook alles in als je het mij vraagt.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

‘Een wezenlijke rol. Ten eerste wordt de accountant aangesteld door de Raad van Toezicht. Die handelt namens de stakeholders en daarmee indirect de samenleving zou je kunnen zeggen. Vervolgens onderzoekt de accountant of we voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving. Daarmee heeft hij/zij een belangrijke taak. Het is onze ervaring dat WITh een bredere invulling geeft aan de rol van de accountant. Een goed doel beter maken is de missie! Er worden positief kritische vragen gesteld en WITh is een goede sparringpartner door de uitgebreide ervaring die het team in huis heeft. Tenslotte verschaft WITh ons proactief informatie die ons helpt om keuzes te maken.’

www.gehandicaptekind.nl