< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds | ‘Het vertrouwen dat we krijgen, willen we teruggeven in de vorm van openheid en transparantie’

10/4/2024
In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelkansen van kinderen die opgroeien in gezinnen die het niet breed hebben. Dat doen ze in directe samenwerking met de basisscholen. De hulp varieert van de aanschaf van extra leesboeken in de klas tot het financieren van extra (culturele) uitstapjes. Ook organiseert het Jeugdeducatiefonds samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nederlandse Rode Kruis het Programma Schoolmaaltijden.
Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

Dat is absoluut transparantie. We zijn afhankelijk van enerzijds de overheid en anderzijds private financiers. Overheidsgeld is vaak gebonden aan beleid. Privaat geld zorgt ervoor dat we vanuit het kind kunnen redeneren. Het Jeugdeducatiefonds stelt het kind voorop en vertrouwt daarbij op de kennis van de leerkracht. Het fonds wil scholen die vrijheid geven. En dat kan ook, omdat we grotendeels worden gefinancierd vanuit privaat geld. Wij ontvangen dat geld in goed vertrouwen. En dat vertrouwen wat we krijgen, willen we teruggeven in de vorm van openheid en transparantie.

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

Wij hanteren heldere en transparante verslaglegging. Alle cijfers en financiën worden zeer nauwkeurig vastgelegd, gerapporteerd, bewaakt en geëvalueerd. Alles is te herleiden. Stel ons een vraag en je krijgt een precies antwoord. In goede samenwerking met jullie als accountant kan ik wel zeggen: jullie onafhankelijke stempel toont dat wij onze cijfers niet zomaar verzinnen.

Daarnaast kan ik wel zeggen dat wij zeer zuinig zijn. Op het fanatieke af. Onze organisatiekosten bijvoorbeeld zijn ongekend laag en dat zie je terug in de cijfers. Iets waar ik enorm trots op ben!

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

Daar kan ik duidelijk in zijn: we doen wat we doen om het verschil te maken. Impact dus, maar dat vind ik een modewoord.

We zijn een kleine club, met een grote ambitie. Onze doelen zijn helder. Wij geloven in kansengelijkheid en talentontwikkeling voor alle kinderen in het onderwijs. Daarom werkt ons team keihard om de ontwikkelingskansen van basisschoolleerlingen die opgroeien in armoede te vergroten. Het fonds stelt bassischolen in staat om deze kinderen te geven wat ze nodig hebben: leermaterialen, gezonde voeding, extra begeleiding of kindercoaching, een bril, een bed of leesboeken voor thuis, winterkleding of geld voor een schoolreis.

Maar met alleen geld ben je er niet. We streven ook naar systeemverandering. Als een ouder bijvoorbeeld in de bewindvoering zit, moet je ervoor zorgen dat die ouder op een of andere manier ook geholpen wordt, zodat het kind weer de rust krijgt om tot leren te komen. We werken daarom graag samen met landelijke en lokale overheden om systemische verandering te bewerkstelligen. Zo hebben we ons met succes hard gemaakt voor uitbreiding en versterking van de zogenaamde brugfunctie op scholen. De brugfunctionaris kan een leraar helpen in het contact met ouders en vragen of signalen oppakken waarvoor het schoolteam geen tijd heeft. Denk aan ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, zoals helpen bij het contact met verschillende instanties, of wanneer er sprake is van armoede, zoals bijvoorbeeld een laptop regelen voor op school. Een bewezen effectieve interventie. Met als resultaat dat het kabinet per 2024 51,8 miljoen euro extra per jaar investeert in meer brugfunctionarissen op scholen.

Daar doen we het voor! Al het andere is dienstig, maar zeker niet onbelangrijk.

Welke rol speelt uw accountant daarin?

We kunnen zelf wel vertellen dat we alles op orde hebben, maar de verklaring van een accountant is daarbij onmisbaar. Een belangrijke rol dus.

Hoewel we het controleproces als goed samenspel zien, levert een accountantscontrole ook stress op. Als het gaat om goedkeuringstoleranties en foutdefinities bijvoorbeeld, zoals die door subsidieverstrekkers worden vereist. Het verschil tussen 3% of 1% voor goedkeuringstolerantie kan de kosten voor een organisatie enorm doen verschillen. Zoals gezegd werken wij op basis van vertrouwen, dus er zit ook een grens aan de mate van regeldruk die wij kunnen verdragen. Laten we vooral niet vergeten waar het om draait: de accountant draagt bij aan een transparante verantwoording, zodat wij onbezorgd met onze doelen en activiteiten bezig kunnen zijn.

Jeugdeducatiefonds - ontwikkeling voor álle kinderen