< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Dicky Nieuwenhuis van Light for the world

21/11/2019

'We zijn het aan onze stand verplicht transparant te zijn'

In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Dicky Nieuwenhuis van Light for the World. Deze stichting werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk, door onder meer het bieden van ondersteuning.

Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

‘Financiële informatie is waardevol als het je sturingsinformatie biedt. Voor een goed doel zoals Light for the World is het interessant om aan de hand van cijfers achterom te kijken: wat kwam erin en wat ging eruit? Maar het is nog veel waardevoller om te begrijpen welke trends er zichtbaar zijn in de cijfers, zodat je met het oog op de toekomst daar tijdig op kunt inspelen. Ook is het cruciaal om de langetermijnverplichtingen tijdig helder te hebben, iets dat bij inkomsten vanuit subsidies en internationale fondsen een belangrijke rol speelt. Verder is het voor een goed doel ook belangrijk nuchter te kijken naar de kosten-batenanalyse van programma’s. Hoe kan het dat je met 100.000 euro in het ene land een paar honderd jongeren met een handicap de arbeidsmarkt op helpt, terwijl dat in een ander land twee keer zo duur is? Daar kunnen goede redenen voor zijn, maar de financiële informatie helpt je in ieder geval om de vraag op tafel te krijgen.’

Hoe geeft Light for the World daar invulling aan?

‘Wij maken maandelijks een analyse van onze daadwerkelijke inkomsten en uitgaven en een prognose tot het einde van het jaar. Verder voeren we jaarlijks een trendanalyse uit, waarbij we kijken naar de trends vanuit de diverse financieringsbronnen zoals particuliere giften, bedrijven, kerken, vermogensfondsen, subsidies en legaten, én de commiteringen die al gedaan zijn vanuit, veelal grote en internationale, fondsen. Deze informatie vormt het kader voor de begroting van het volgende jaar. Tenslotte steken we jaarlijks de thermometer in onze programma’s: wat leren we van de resultaten? Daarin worden ook financiële indicatoren meegenomen.’

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

‘Hier wil ik niet in kiezen. Impact, verandering in het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap die in armoede leven, dat is waar we als Light for the World voor gaan. Dit werk kunnen we doen dankzij de steun van duizenden mensen die onze idealen delen. Die vertrouwen ons hun geld, en soms ook hun tijd, toe. We zijn het daarom aan onze stand verplicht om transparant te zijn over hoe we die middelen besteden om die impact ook écht te bereiken.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

‘Onze accountant Jan Snoei denkt regelmatig mee over hoe we onze financiële informatie nog beter kunnen inrichten, zodat het ook daadwerkelijk goede sturingsinformatie oplevert. Wij ervaren hem als iemand die proactief meedenkt en ons scherp houdt, en tegelijkertijd de dagelijkse werkelijkheid van een organisatie als Light for the World begrijpt. Kortom, een hele goede sparringpartner!’

www.lightfortheworld.nl