< terug naar nieuwsoverzicht

Impact meten: hoe werkt dat?

21/11/2019

Was lange tijd transparantie het belangrijkste woord bij non-profits, tegenwoordig vragen stakeholders vooral naar impact. Wat bereikt de organisatie precies met de gegeven euro? Bij veel maatschappelijke organisaties zien we hier nog onvoldoende aandacht voor.

door drs. Jan Snoei RA

Stap 1: gewoon beginnen

Maar hoe geef je een impacttraject nou handen en voeten? De eerste stap: het daadwerkelijk starten. Bijvoorbeeld door te beginnen met een brainstorm met interne functionarissen en externe stakeholders, waarin wordt gedefinieerd wat impact precies is. Impactmeting lijkt een breed begrip. Dit in te kaderen is daarom een belangrijkste eerste stap.

Stap 2: Meten

Vervolgens is het van belang daadwerkelijk te gaan meten en rapporteren op de geformuleerde criteria. Het CBF heeft hiervoor een bruikbare publicatie en toolkit (inclusief een stappenplan) ontwikkeld, waarmee u leert impact meetbaar en zichtbaar te maken.

Stap 3: Definieer impact per doelstelling

Vanuit financieel-economisch oogpunt is het aan te raden per (beleids)doelstelling de gewenste impact te definiëren. Daarnaast kunt u deze kwalitatieve criteria ook nog vertalen naar kwantitatieve criteria. Bij de kwantitatieve criteria is uiteindelijk een koppeling tussen niet-financiële en financiële data van groot belang, teneinde de doelmatigheid, effectiviteit, efficiency en rendement helder te krijgen.

Stap 4: Blijf bij

Eind vorig jaar werd de Impact Challenge door Goede Doelen Nederland, Partos, Impact Centre Erasmus, PwC, CBF en een aantal goededoelenorganisaties gelanceerd. Het is een initiatief om de maatschappelijke impact van de goededoelensector te vergroten en meer zichtbaar te maken. De Challenge daagt goede doelen uit om met elkaar te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Er is ook een award aan verbonden: de Impact Challenge Award.

Daarnaast is een interessante ontwikkeling gaande inzake nieuwe verslaggevingsrichtlijnen, gericht op berekening van maatschappelijke winst en verlies. Zo is er een nieuwe verslaggevingsrichtlijn ontwikkeld door Impact Institute, die het mogelijk moet maken om maatschappelijke winst en verlies uit te rekenen. Een maatschappelijke jaarrekening (Impact Statements) gaat over meer dan financieel kapitaal alleen: ook natuurlijk, maatschappelijk, menselijk, intellectueel en geproduceerd kapitaal worden meegenomen. De basis van de maatschappelijke jaarrekening is de Integrated Profit & Loss waarmee maatschappelijke effecten worden uitgerekend en in euro’s worden omgezet. Hiermee kunnen organisaties sturen op de waarde die zij creëren per stakeholder, kapitaal en op de doelen.

Stapgewijs

Organisaties, maar ook de sector als geheel, kunnen met voorgaande stappen eerste stappen zetten in het delen van hun impact. En na die eerste stappen/inventarisaties zou ook een onderlinge benchmark gedaan kunnen worden, in combinatie met een verdere aanzet tot het maken van generieke criteria voor het adequaat impactmeten. Na dit proces kan er ook meer duidelijk en generiek worden gecommuniceerd – zowel intern als extern – over impact door/bij organisaties. De communicatie kan in rapportage worden samengevat, desgewenst aangevuld door een onafhankelijke check (van bijvoorbeeld een accountant). Op die manier kunnen vergelijkingen en leereffecten worden gemaakt, wat weer goed is voor nog meer en betere impact. Uiteraard kunnen wij u bij dit proces van dienst zijn.