< terug naar nieuwsoverzicht

Hoe financieel gezond is uw organisatie?

26/9/2022
Is uw organisatie financieel gezond? Hoe zijn de verhoudingen ten opzichte van andere organisaties? Onze benchmark kan u inzicht geven.

WITh Accountants voert jaarlijks een benchmarkonderzoek uit naar belangrijke kengetallen voor goededoelenorganisaties. Geldverstrekkers aan goede doelen vinden het belangrijk hoe de door hen verstrekte middelen worden besteed. Ze vergelijken organisaties op hun scores van deze belangrijke kengetallen en maken een weloverwogen keuze aan welke organisatie zij geld overmaken. Dit jaar heeft WITh een benchmark van 209 CBF-erkende organisaties opgesteld, op basis van de gepubliceerde cijfers over 2021.

Het belang van de totale sector is erg groot. In onze benchmark zien wij in het verslagjaar 2021 bij de 209 organisaties in totaal maar liefst € 4,9 miljard aan activa, € 3,3 miljard aan reserves en fondsen en € 3,7 miljard aan baten.

In dit overzicht worden de belangrijkste uitkomsten van de benchmarkanalyse weergegeven (op totaalsectorniveau):

Over de jaren heen is er een redelijk stabiel beeld te zien.

De tabel is op totaalsectorniveau. Differentiatie en maatwerk blijven hierbij van belang: voor uw organisatie is het relevant om ook rekening te houden met de deelsector waarin u acteert en de omvang en specifieke eigenschappen van uw organisatie. Het is vooral belangrijk dat de verhouding tussen de bestedingen aan de doelstellingen, wervingskosten en kosten beheer en administratie voor uw organisatie redelijk en uitlegbaar is. De benchmark kan hierbij helpen, ook om vast te stellen dat de verhoudingen van uw organisatie niet aanzienlijk afwijken van die van vergelijkbare organisaties.

Jan Snoei RA