< terug naar nieuwsoverzicht

Het gevaar dat ‘inflatie’ heet

29/3/2022
Inmiddels zijn we er al bijna aan gewend, maar de hoge inflatiecijfers blijven ons momenteel om de oren vliegen. Met name de prijzen van gas, energie en fossiele brandstoffen nemen in rap tempo toe, maar door de recente ontwikkelingen in Oekraïne stijgen ondertussen ook veel prijzen van grondstoffen en consumentengoederen. Wat kan dit betekenen voor uw organisatie en welke risico’s liggen hierbij op de loer?

Tarieven schieten omhoog

Om dichtbij te beginnen: de kosten voor gas en energie in eigen of gehuurde panden werden de afgelopen maanden met een schrikbarend tempo hoger. Heeft u momenteel nog een contract met vaste prijzen? Dan behoort u tot een select gezelschap die de klap nog even kan uitstellen. Intussen lopen echter steeds meer contracten af en moeten variabele tarieven betaald gaan worden, met forse kostenstijgingen voor uw organisatie tot gevolg.

Voorbijgaand of structureel?

Centrale banken en economen verwachten dat de inflatie in de eerste helft van 2022 hoog zal blijven. Een stijgende inflatie wordt vaak doorberekend in de prijzen van producten. Niet alleen de energieprijzen zelf stijgen, maar ook veel producten waarvoor energie een noodzakelijke grondstof is. Bij aanhoudende inflatie stijgen lonen vaak mee, omdat werkgevers hun personeel mogelijk compenseren voor de inflatie. Je kunt dan een loon-prijsspiraal krijgen, want de hogere lonen kunnen de inflatie weer aanwakkeren.

De vicepresident van de Europese Centrale Bank zegt dat hij verwacht dat de inflatie nog steeds doorstijgt en dat de piek over twee tot drie maanden bereikt is. Toch is de verwachting dat de inflatie in de loop van dit jaar weer zal gaan stabiliseren, mits er een einde komt aan de hoge energieprijzen.

Drogen inkomstenstromen op?

Naast zeker en mogelijk stijgende kosten kan uw organisatie ook geconfronteerd worden met impact van de inflatie op de inkomstenstromen. Want de problemen die u als werkgever ervaart, ervaren ook de partners en bedrijven waarmee u samenwerkt. Hoe bereid zijn zij in moeilijkere tijden om uw werk te blijven steunen? Zeggen zij de samenwerking op korte termijn op en loopt u hierdoor belangrijke inkomsten voor projecten mis? Ook partners moeten de stijgende kosten kunnen blijven betalen en ook zij zullen compenserende maatregelen moeten nemen.

Geefgedrag

Daarnaast is het goed om na te denken over de gevolgen voor de vele particuliere donateurs in Nederland. Inmiddels gaan de fors stijgende kosten van gas, energie en brandstof, maar ook boodschappen en kleding, al flink doorwerken in de portemonnee van deze donateurs. De Nederlandse donateurs die bekend staan om hun gulheid en die zorgen voor veel inkomsten bij maatschappelijke organisaties. Zeggen zij hun donaties aan uw organisatie of hun lidmaatschap van uw vereniging op om de kostenstijgingen op te kunnen vangen? Verlagen zij wellicht de maandelijkse bedragen van hun periodieke donaties of beëindigen zij de automatische incasso? Geven zij minder geld aan kerken en loterij-organisaties, waardoor minder geld vanuit deze organisaties doorstroomt naar uw organisatie?

Beleggingen inflatiebestendig?

En wat doen de beleggingen momenteel met de grote onzekerheden in de wereld? Komen hier nog de rendementen uit zoals deze in het verleden waren of is ook hier sprake van impact van de wereldwijde zorgen over economie en conflicten in bijvoorbeeld Oekraïne?

Stof tot nadenken en handelen?

Misschien is nu de tijd gekomen om uw financiële reserves als organisatie in te gaan zetten om toch de nagestreefde maatschappelijke impact te kunnen blijven maken. Daarnaast is het goed om na te gaan welke gevolgen de inflatie op de langere termijn op uw organisatie kan hebben en dit te vertalen in uw meerjarenbeleid. U zult hierin gezamenlijk met toezichthouders en stakeholders moeten optrekken om ook op de lange termijn aan de verwachtingen te kunnen blijven voldoen. Dit alles vanuit het uitgangspunt dat een zo hoog mogelijk percentage van de ontvangen gelden besteed blijft worden aan de doelstelling van uw organisatie. Flexibiliteit en het hebben van opties zijn nodig in deze onzekere tijden.

Wilfred Oosterom MSc RA