< terug naar nieuwsoverzicht

Column: Goed

7/4/2021
Goed: laten we eens stilstaan bij wat dat woord betekent. Want wat is goed als het gaat om de financiën binnen je organisatie? Is goed dan de intentie om juist te handelen of is dat niet voldoende? Waar leg je de lat, welke maat hanteer je voor jezelf en voor je organisatie?

Je zou kunnen zeggen dat het goed is als er is voldaan aan de geldende regels die je vindt in wet- en regelgeving. En daar zijn er heel veel van: regels met betrekking tot fraude, corruptie, witwassen, financiering van terrorisme, databescherming, belastingen, milieu en veiligheid. Het lijkt soms onmogelijk aan al die regels te voldoen. Maar het moet, zeker als het gaat om geld dat aan je organisatie is toevertrouwd om goed te mee te doen. Dat vraagt om een goede verantwoording.

Bovendien is het kennen van de regels niet voldoende, het gaat ook om goed gedrag. We zijn uitstekend in staat de focus te verleggen naar het tegenovergestelde van goed, naar kwaad dus. Kwade zin hebben, zaken onjuist voorstellen of verdraaien: dat leggen we graag onder een vergrootglas. Soms heb ik zelfs het idee dat we alleen maar gericht zijn op het vinden van bewuste of onbewuste onjuistheden. En dat is jammer, want alles wat wél goed gaat, zien we dan niet meer.

Denken in oplossingen, dat is het antwoord. Niet om onjuistheden te verhullen, maar objectief, passend, fatsoenlijk, met de menselijke maat, oprecht en het doel dienend. Laat maar zien dat er heel veel goed gaat. Je hoeft er niet de sier mee te maken, maar je legt oprecht rekenschap af van wat wel of niet is bereikt. Zo kunnen we er een gewoonte van maken om vaker tegen elkaar te zeggen: dat heb je GOED gedaan!

Pieter Alblas RA