< terug naar nieuwsoverzicht

Gezelschap voor de filantropie (deel 2)

21/11/2019

Eerder informeerden wij u over het nieuwe Gezelschap voor de Filantropie: een uniek nieuw samenwerkingsverband met professionals voor de goede doelensector.

Het gezelschap biedt vanuit een frisse (maatschappelijke) visie en kennis van de praktijk een onderscheidend en aantrekkelijke meerwaarde voor ideële organisaties.

Het gezelschap is vertegenwoordigd met bekende en zeer ervaren professionals met expertise voor ideële organisaties. Zij weten snel de goede en zere plek te vinden voor goede doelenorganisaties.

De professionals hebben ieder hun eigen expertise: juist een integrale benadering is van belang voor goede doelenorganisaties.

Wie en wat is het gezelschap?

Hieronder op een rij wie in het Gezelschap deelnemen met ieders specifieke aandachtsterrein (geactualiseerd per 26-05-21):

 • Pieter Alblas (algemeen directeur en accountant WITh accountants in non profit, vestiging Sliedrecht): controle, beoordeling en samenstellen jaarrekeningen; risicomanagement, projectcontroles, benchmarks, P&C-cyclus, Capita Selecta sectorontwikkelingen
 • Bram Baak (fiscaal jurist binnen Hak + Baak Accountant): snijvlak commercialisatie voor goede doelen en fiscaliteit
 • Martin Bauman (voormalig accountant en partner PwC, momenteel zelfstandig adviseur goede doelen): brede financiële advisering, governance, CBF
 • Karen Anne Hüpler (notaris bij KaeP notarissen): juridisch, aktes, juridische advisering, governance, internationale structuren
 • Bert de Jong (directeur ProjectPerfect): AVG, fondsenwerving, organisatieontwikkeling, (semi) kerkelijke organisaties
 • Marc Petit (directeur Nederland Filantropieland): intern toezicht, impact, actualiteiten
 • Jan Snoei (directielid en accountant WITh accountants in non profit, vestiging Amersfoort): controle, beoordeling en samenstellen jaarrekeningen; risicomanagement, projectcontroles, benchmarks, P&C-cyclus, Capita Selecta sectorontwikkelingen

Wat doet het Gezelschap?

Het Gezelschap richt zich op de volgende thema’s:

 1. Definiëren en acteren op Samenbindende thema’s voor de sector.
 2. Productaanbieding middels integrale aanpak.
 3. Vraagbaak voor vraagstukken bij ideële organisatie die integrale aanpak vragen.
 4. Gebruik maken van elkaars netwerk cq van elkaar leren.
 5. Kennisuitwisseling.
 6. Vanuit persoonlijke missie één geheel vormen voor de sector (één aanspreekpunt).
 7. Problemen oplossen cq in het juiste perspectief plaatsen.
 8. We weten wat de sector écht nodig heeft.

Eerste concrete activiteit voor de sector

Als eerste concrete actie wordt een studiebijeenkomst op dinsdagmiddag 1 oktober 2019 georganiseerd door het Gezelschap, speciaal voor directeuren, bestuurders en toezichthouders van goede doelenorganisaties. Voor meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden zie deze pagina. Tijdens deze bijeenkomst zal een aantal specialisten, waaronder Gezelschapsleden, u bijpraten over de inhoud van de wetgeving en de consequenties voor uw organisatie.