< terug naar nieuwsoverzicht

Fiscale ontwikkelingen ANBI ‘s

21/9/2021
Sinds dit jaar 2021 hebben ANBI’s te maken met diverse fiscale wijzigingen. In dit artikel komen enkele van die actuele ontwikkelingen aan de orde.
Giftenaftrek en vrijwilligers

Sinds 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar. Een ontvangstbewijs is dus niet meer voldoende. In coronatijd is collecteren aan de deur al steeds meer via digitale betaling gegaan. Voor de gevers heeft dat als extra voordeel dat een gift per bank binnen de giftenregels aftrekbaar is.

Het is niet zo dat alleen nog giften per bank aftrekbaar zijn. Nog steeds mogelijk is de door veel vrijwilligers toegepaste aftrekbare gift in de vorm van vrijwillig afzien van een kostenvergoeding van een ANBI. Dat gebeurt vaak met de belastingvrije vrijwilligersvergoeding die dit jaar maximaal € 1.800 bedraagt. Een vrijwilliger die afziet van die vergoeding, kan het bedrag als gift binnen de giftenregeling aftrekken. Daarvoor moet wel voldaan zijn aan de voorwaarden dat de ANBI verklaart dat de vrijwilliger recht heeft op de vergoeding, de ANBI de vergoeding ook kan en wil betalen en de vrijwilliger de vrijheid heeft om te kiezen voor ontvangen van de vergoeding of ervan af te zien.

Verkrijgen ANBI-status en publicatievereisten

Een ANBI-beschikking kan via een voorgeschreven formulier aangevraagd worden bij het ANBI Expertisecentrum van de Belastingdienst te Eindhoven. Een ANBI moet diverse gegevens via internet openbaar maken. Dit jaar gold voor ‘grotere’ ANBI’s dat dit vóór 1 juli via een verplichtstandaardformulier gedaan moest worden (tenzij de ANBI een CBF Erkenning bezit). Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat de belastingdienst bij diverse ANBI’s in de zomer gecontroleerd heeft of het standaardformulier tijdig op internet is geplaatst.

De wettelijke definitie van ‘grotere’ ANBI’s is ruim, waardoor ook diverse kleine ANBI’s (met relatief weinig vermogen en weinig of geen personeelsleden) eronder kunnen vallen en dus het standaardformulier moeten gebruiken. Het gaat volgens die definitie namelijk om een instelling:

  • die in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen wierf onder derden en totale lasten had van ten minste  
    € 100.000;
  • die in het betreffende boekjaar actief geld of goederen wierf onder derden en totale baten had van ten minste € 50.000.
Overige fiscale ontwikkelingen

In een ‘ANBI-brief’ van 29 juni 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën diverse ontwikkelingen en plannen genoemd. Over sommige punten loopt al enkele jaren overleg. Dat geldt bijvoorbeeld voor deinvulling van de versoepeling van de ‘anti-oppoteis’. Verder zal volgens debrief pas in 2024 de discussie over het (onzekerheids)vereiste vooraftrekbaarheid van periodieke giften op twee levens opgelost worden. Over dat vereiste zal de Hoge Raad waarschijnlijk binnenkort een oordeel vellen.

Beslissingen over aanpassing van wet en beleid worden aan het volgende kabinet overgelaten. Dus wordt vervolgd!

drs. Wim de Kok