< terug naar nieuwsoverzicht

Evaluatie giftenaftrek 2016-2021: Geefsubsidie alternatief voor niet doelmatige giftenaftrek

10/4/2024
Onlangs heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën een rapport met de evaluatie van de giftenaftrek naar de Tweede Kamer gestuurd. In opdracht van het ministerie van Financiën heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek de giftenaftrek geëvalueerd voor de periode 2016-2021. In dit onderzoek staat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de giftenaftrek centraal. Aanvullend heeft SEO onderzocht of er alternatief beleid mogelijk is voor een doeltreffende en doelmatige stimulering van giften aan ANBI’s. Eén van de alternatieven is een geefsubsidie, naar het voorbeeld van de Gift Aid in het Verenigd Koninkrijk.

De conclusies van SEO in het rapport ‘Geven en nemen’ zijn als volgt: De giftenaftrek is doeltreffend omdat het geven stimuleert, maar niet doelmatig omdat er weinig extra wordt gegeven door de giftenaftrek. Verbetering van de doelmatigheid kan binnen de giftenaftrek met een verlaging van het aftrektarief naar 20 procent of met het gelijk behandelen van periodieke giften en andere giften. Omvormen naar een geefsubsidie lijkt een doelmatige beleidsoptie, waarvan de exacte vormgeving en uitvoerbaarheid aanvullend onderzoek vereisen.

Van Rij heeft de evaluatie vanwege de demissionaire status van het kabinet zonder kabinetsappreciatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit of een volgend kabinet dient de uitkomsten van dit onderzoek in een later stadium te wegen, en te beoordelen of, en zo ja welke, vervolgstappen geboden zijn.

Het gehele rapport en de bijlagen vindt u HIER of op de website van SEO.