< terug naar nieuwsoverzicht

Eindejaarstips voor goededoelenorganisaties

19/12/2023
In deze laatste nieuwsbrief van 2023 geven wij u een aantal eindejaarstips mee, waarmee u ook voor het nieuwe jaar 2024 uw voordeel kan doen.

Zorg dat u per 1 januari 2024 voldoet aan de nieuwe pensioenwetgeving

De verlaging van de pensioenleeftijd van 21 naar 18 jaar geldt vanaf 1 januari 2024.

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

Gelet op het oordeel van de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest - en dat daarmee de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging niet langer bruikbaar zijn en de Belastingdienst de modelovereenkomsten per 1 januari 2024 intrekt - adviseren wij om alle arbeidsrelaties met betrekking tot deze diensten opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen vóór 1 januari 2024, zoals ook door de Belastingdienst aangegeven. Zie hiervoor onder meer deze informatie op de website van de Belastingdienst.

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat in 2024 omhoog

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog van € 1.900 naar € 2.100.

Andere berekening minimumloon: forse stijging vanaf 2024

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Dit minimumuurloon geldt voor alle werknemers in Nederland en bedraagt 13,27 euro bruto per uur voor alle werknemers vanaf 21 jaar. Een werknemer van 21 jaar en ouder heeft per 1 juli 2023 minimaal recht op een brutoloon van € 1.995 per maand. Bij uitbetaling per week gaat het om een minimumbedrag van € 460,40. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken. Aan die ongelijkheid komt een einde.

Begin op tijd met uw jaarafsluitingsproces

Last but not least: begin op tijd met uw jaarafsluitingsproces. Gebruik hierbij bovendien direct de lijst op te leveren stukken van uw accountant.

Jan Snoei RA