< terug naar nieuwsoverzicht

Column: Een cultuur van gewenst gedrag creëren

22/9/2020
Transparantie wordt meer dan ooit belangrijk gevonden. Momenteel zitten we middenin de COVID-19-crisis, waarin de burger continu vraagt om duidelijkheid, zelfs als dat betekent dat er falen wordt blootgelegd. Liever de nare waarheid, dan geen waarheid. Maar niet alleen de regering ligt tegenwoordig onder een vergrootglas waar het gaat om integriteit. Alle organisaties, ook de maatschappelijke, worden steeds vaker langs de integriteitsmeetlat gelegd.

In ons vak kunnen we goed gedrag controleren aan de hand van cijfers. Harde controls, zoals procedures, regels- en richtlijnen, zijn een mooi middel om fouten bloot te leggen. Maar ze zeggen weinig over integriteit en moraliteit. In die controleprocedure houdt het op een gegeven moment op en de computer says no. De accountant of financieel adviseur kan u niet opleggen een organisatie te leiden met een cultuur van gewenst gedrag.

Zelf kunt u dat wel. Maar hoe creëert u zo’n cultuur? Welke maatregelen kunnen we nemen die een positieve invloed hebben op bijvoorbeeld motivatie, betrokkenheid, loyaliteit, ethisch handelen en integriteit? Daar zijn geen regels en wetten voor; u moet hiermee zelf aan de slag. Daarbij kunt u denken aan voorbeeldgedrag (zie ook Grapperhaus), ruimte om incidenten te melden en het creëren van verantwoordelijkheidsbesef. Dit noemen we de soft controls. Soft mag dan een negatieve bijklank hebben, het is juist positief: vol gevoel en met het hart moreel betrokken. Iets dat bij alle maatschappelijke organisaties leeft.

Bij onze cliënten zie ik regelmatig prachtige voorbeelden van deze soft controls. Het is hard werken, maar biedt een geweldig resultaat. Daarom wil ik u uitdagen in het licht van de uitspraak '1% inspiratie geeft 99% transpiratie': denk eens na over de cultuur in uw organisatie en de soft controls die u toepast. Ik hoor graag welke ideeën er ontstaan!

Pieter Alblas