< terug naar nieuwsoverzicht

De filantropie in ontwikkeling: wat staat er allemaal op de agenda?

21/11/2019

De filantropische sector blijft in ontwikkeling. Niet in de laatste plaats vanwege de externe factoren waarmee de sector te maken heeft. Zo hebben we eerder al eens iets geschreven over de toegenomen aandacht voor impact en de roep van de samenleving om transparantie over impact. Met het oog op reputatierisico is goede kennis van alle ontwikkelingen noodzakelijk, ook die in wet- en regelgeving. Daarom heb ik voor u een aantal belangrijke ontwikkelingen een rij gezet.

Algemene ontwikkelingen

 • Incidenten die tot meer regelgeving leiden (meer vooronderzoek en risicogerichte aanpak zou wenselijk zijn)
 • Technologische ontwikkelingen
 • Stijging van het donateursvertrouwen
 • Veel verloop van (sleutel)functionarissen
 • Compliance en ontwikkelingen (zoals PSD-2) bij de banken
 • Discussie over WRR inzake de grens tussen overheid en filantropie, de rol van loterijen en ondernemende filantropie
 • Samenwerking en consortia/allianties
 • Noodzaak tot meer projectmatig werken
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het in ontwikkeling zijnde UBO-register
 • Mogelijke ontwikkeling ten aanzien van openbaarmaking donaties van meer dan € 15.000
 • Ontwikkelingen op gebied van straatwerving en telemarketing

Ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en verslaggevingstechnisch gebied

 • Toepassing Kleine Ondernemersregeling voor stichtingen en verenigingen
 • Van wet DBA naar een nieuw systeem
 • Vanwege commercialisering meer aandacht voor BTW en (mogelijk) Vpb
 • Verbetervoorstellen giftenaftrek en ANBI-regelingen
 • Aansprakelijkheid en nieuwe vormen van toezicht – nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
 • Nieuwe regels per 1 januari 2019 inzake verwerking Groot Onderhoud

Er is dus veel gaande en we kunnen het ons voorstellen dat u over een of meerdere onderwerpen specifieke informatie wilt ontvangen of advies nodig hebt. Overigens heeft WITh accountants ook weer een Benchmark opgesteld van relevante kengetallen en ratio’s voor de sector als geheel en de diverse subsectoren.

Voor vragen of advies kunt u met mij contact opnemen via j.snoei@withaccountants.nl of met Pieter Alblas via p.alblas@withaccountants.nl.