< terug naar nieuwsoverzicht

Column: welke maatschappelijke organisatie slaagt cum laude in het beleid tegen fraude?

21/11/2019

Vorige maand werd bekend dat een medewerker bij Landschap Noord-Holland voor 287.000 euro heeft gefraudeerd. De medewerker leidde grote projecten voor de organisatie en slaagde erin duizenden euro’s over te laten maken naar zijn eigen bedrijfje. In april van dit jaar liep hij tegen de lamp.

Een pijnlijke zaak, vooral voor het Landschap Noord-Holland (LNH), dat maar liefst 33.000 donateurs moest berichten. Onderzoek wees uit dat de betrokken medewerker alleen heeft gehandeld en dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat er meer gefraudeerd is bij de natuurorganisatie. Dat is mooi, maar de organisatie kwam wel onder verscherpt toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) te staan.

Fraudezaken als deze laten het belang zien van goede interne beheersingsmaatregelen en administratieve procedures. Want: hoe kan zoveel geld onrechtmatig uit de organisatie verdwijnen? Uit onderzoek hiernaar blijk dat de administrative processen verbetering behoefden. Dat lijkt een open deur.

Bovendien wordt terecht in eerste instantie gekeken naar de fraudeur, maar waar was de directeur? Juist maatschappelijke organisaties moeten interne beheersingsmaatregelen goed op orde hebben om fraude te voorkomen. En het aanwezig zijn van een interne beheersingsmaatregel waarborgt nog niet alles. Belangrijk is hoe de medewerker die deze maatregel uitvoert, dit doet. Bijvoorbeeld, er komt een factuur binnen. Wie stelt dan vast dat de prestatie geleverd is tegen de juiste prijzen en hoe wordt deze controle vastgelegd?

Gelukkig lijkt ook dat nu duidelijk bij de organisatie. ‘Als we nieuwe crediteuren invoeren in ons systeem, voeren we nu een solide toets uit naar de achtergrond van deze leverancier. Ook zullen mensen die niet bij specifieke projecten betrokken zijn, meekijken bij de voortgang van een project en bij grote en complexe projecten gaan we structureel werken met nacalculatie’, meldde directeur Ernest Briët.

Deze organisatie is weer ‘op het rechte pad’ en het CBF heeft de status van ’verscherpt toezicht’ weer omgezet in die van ’erkend goed doel’. Donateurs zijn geïnformeerd, de zaak is onder de rechter en LNH probeert met alle macht het verdwenen geld terug te krijgen. Het is een les voor alle maatschappelijke organisaties. Als je werkt met het geld van donateurs, moet je dubbel zo voorzichtig zijn.

Pieter Alblas