< terug naar nieuwsoverzicht

Column: Aan het licht brengen

19/12/2023
Aan het licht brengen

Een balans moet kloppen. Debet en credit moeten aan elkaar gelijk zijn. Het verschil tussen bezittingen en schulden zijn je reserves. Zo krijg je inzicht in de financiële positie van de organisatie. Voldoende reserves zijn nodig voor het waarborgen van continuïteit.

Goed om als organisatie terug te blikken op de verwachtingen en wat is gerealiseerd. Bij een analyse met de cijfers als ijkpunt zie je dat gebeurtenissen waar je geen invloed op hebt, effect hebben gehad: de ontwikkeling van de energieprijzen, oorlogen, natuurrampen, toenemend individualisme, toename of afname van baten enzovoort.

Daarnaast zijn er ook gebeurtenissen waar je wel invloed op hebt door het handelen van bevlogen medewerkers: successen en fouten. Een dergelijke analyse brengt heel wat aan het licht. Zoals u weet brengen onze accountantswerkzaamheden ook heel wat aan het licht. Al is het alleen maar de bevestiging dat alles in orde is.

In het nieuwe jaar hebben we ook ‘licht op de zaak’ nodig. Visie op het te voeren beleid, het kunnen inspelen op (on)verwachte situaties. Daarvoor is een lerende organisatie nodig. Petra Hoogerwerf e.a. schreven een boek over de lerende organisatie in de praktijk: ‘Vindingrijk transformeren’ (van harte aanbevolen). Een praktijkverhaal over een transformatieproces waarbij mensen boven zichzelf uitgroeien op persoonlijk en functioneel vlak en met steeds meer energie gaan werken aan verbeteringen. Een proces dat zorgt voor een ander moreel ijkpunt in het leven.

Transformatie is ook voor onze samenleving nodig. Mijn transformatiewens voor het nieuwe jaar is dat verslagen harten mogen worden geheeld en gevangenen mogen worden vrijgelaten. Dat 2024 dát aan het licht mag brengen!

Pieter Alblas RA