< terug naar nieuwsoverzicht

‍Non-profit en btw: de valkuilen

21/11/2019

Bij non-profit organisaties bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn, omdat ze geen winstoogmerk hebben. Het al dan niet hebben van een winstoogmerk is echter niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is over de verrichte activiteiten van de organisatie.

Btw-ondernemer

Iedere non-profit organisatie zal per activiteit moeten beoordelen of zij btw verschuldigd is. Dit om te voorkomen dat de organisatie achteraf met eventuele naheffingen btw en de daarbij opgelegde boeten geconfronteerd wordt. Er is sprake van een belaste btw-activiteit als er in het economisch verkeer tegen vergoeding prestaties worden verricht door goederen te leveren of diensten te verrichten. Zo valt het heffen van entree voor de toegang tot een evenement in beginsel in de btw-heffing. Maar ook het doorbelasten van (medewerkers)kosten tussen bijvoorbeeld non-profit organisaties onderling, omdat een medewerker werkzaamheden verricht voor beide organisaties, kan al leiden tot een btw-belaste prestatie.

Btw-vrijstelling

Wanneer een non-profit organisatie prestaties voor de btw verricht en dus btw-ondernemer is, is vervolgens van belang dat beoordeeld wordt of er mogelijk een btw-vrijstelling van toepassing is. Non-profit organisaties komen vaker dan andere ondernemers in aanmerking voor een btw-vrijstelling. Denk bijvoorbeeld aan de sociaal-culturele vrijstelling die van toepassing is op organisaties met een maatschappelijk doel, fondsenwervingsvrijstellingen of sportverenigingen die voor de verrichtte sportdiensten gebruik kunnen maken van de btw-sportvrijstelling wanneer zij geen winstoogmerk hebben.

Btw-druk voorkomen

Daarnaast kunnen non-profit organisaties vaak btw-druk voorkomen door activiteiten op een bepaalde manier te organiseren. Wanneer er kosten worden doorbelast, kan het bijvoorbeeld een oplossing zijn om een zogeheten overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene rekening aan te gaan met de partij aan wie de kosten worden doorbelast. Bij een overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene rekening is geen btw verschuldigd. Dit geldt ook bij een zogenoemde ‘POT-overeenkomst’, waarbij de deelnemers de inkomsten die ze met een gezamenlijke activiteit hebben behaald, verdelen.

Btw-aftrek

Wanneer een non-profit organisatie btw over de prestaties moet betalen, dan heeft dit tot gevolg dat de organisatie de btw op inkopen in aftrek kan brengen voor zover de prestaties btw-belast zijn. Maar wanneer de non-profit organisatie een btw-vrijstelling kan toepassen, is voor het deel van de prestaties die btw vrijgesteld zijn (als ook de niet belaste activiteiten), geen recht op aftrek van de btw op inkopen. Als een non-profit organisatie zowel deels btw-belaste prestaties verricht en dus btw in rekening moet brengen, maar daarnaast op andere door haar verrichte prestaties de btw-vrijstelling toepast (als ook de niet belaste activiteiten), de btw op algemene kosten in aftrek mag worden gebracht op basis van het pro-rata van de onderneming. De pro-rata berekening wordt gemaakt op basis van de omzet van de btw-belaste prestaties ten opzichte van de omzet van de btw-belaste en btw-vrijgestelde omzet. Dit vraag extra aandacht in de administratie en bij de btw-aangifte.

Nieuwe omzet gerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB)

De kleine ondernemersregeling in de btw (KOR) wordt 1 januari 2020 vervangen door een omzet gerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). Deze wordt ook van toepassing op stichtingen en verenigingen.

In de huidige KOR is opgenomen dat ondernemers die per saldo €1.883 of minder per jaar hoeven af te dragen aan btw, een korting krijgen op het af te dragen bedrag. Wie in een jaar niet meer dan €1.345 aan btw hoeft af te dragen, hoeft zelfs niets af te dragen. Ondernemers die per saldo geen belasting hoeven te betalen, kunnen daarnaast op verzoek ontheven worden van de administratieve verplichtingen voor de btw. Ze mogen in dat geval ook geen btw op de facturen vermelden en kunnen de door hen betaalde btw niet in aftrek brengen. De regeling geldt echter niet voor stichtingen en verenigingen.

In plaats van een belastingvermindering is er vanaf 1 januari sprake van een vrijstelling. Op deze vrijstelling kan een beroep worden gedaan als de jaaromzet onder de € 20.000 blijft. Deze organisaties hoeven dan geen btw over hun omzet in rekening te brengen. De omzetbelasting inzake de kosten (voorbelasting) mogen ook niet worden afgetrokken. Verder volstaat een beperkte btw-administratie en hoeft er geen btw-aangifte te worden ingediend. Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt dus voortaan ook voor een vereniging, stichting of BV.

Het is dus een vrije keuze van de ondernemer of hij gebruik wil maken van de nieuwe regeling. Is dat het geval, dan moet de keuze wel tijdig worden vermeld. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn. U kunt zich ook na 20 november nog aanmelden. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende tijdvak. Dat betekent dat u vanaf 1 april 2020 meedoet. Als u op grond van de huidige regeling heeft verzocht om ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw, wordt u door de belastingdienst automatisch aangemeld.

De keuze geldt voor minimaal drie jaar, of tot u de grens van € 20.000 omzet overschrijdt. Bij het overschrijden van de omzetgrens bent u als ondernemer vanaf dat moment gewoon btw-plichtig, inclusief alle bijbehorende fiscale en administratieve verplichtingen. De volgende drie jaren kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van deze regeling.

Voldoet u aan de voorwaarde van een jaarlijkse omzet die lager is dan €20.000? Dan kan het gebruik van de OVOB gemak bieden. U hoeft dan geen btw-administratie meer bij te houden en er hoeft ook geen btw-aangifte meer te worden gedaan. Wel zult u een administratie bij moeten houden om jaarlijks uw inkomen aan te kunnen geven voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.