< terug naar nieuwsoverzicht

Bijzondere sectoren binnen het speelveld van stichtingen en verenigingen

6/4/2020

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW-regeling?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (van zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen. Indien dat niet het geval is, kunnen werkgevers in de zorg, mits ze aan de voorwaarden voldoen, zich wenden tot het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen.

Vallen kerkgenootschappen als werkgever ook onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)?

Ja, kerkgenootschappen kunnen ook een beroep doen op de NOW, indien zij aan de voorwaarden voldoen,waaronder een omzetverlies van tenminste 20%.

‍

Heeft u vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid? Neem dan contact met ons op.