< terug naar nieuwsoverzicht

Benchmark: hoe goed presteert uw organisatie?

21/11/2019

Donateurs van goede doelen controleren steeds vaker hoe hun gedoneerde euro wordt besteed. Ze vergelijken organisaties op hun prestaties en maken een weloverwogen keuze. Als u benieuwd bent hoe uw organisatie het doet ten opzichte van anderen in de sector, kunt u door ons een benchmark laten opstellen.

WITh Accountants stelt jaarlijks een benchmark op met belangrijke kengetallen voor goededoelenorganisaties. Dit jaar biedt WITh een benchmark van 249 CBF-erkende organisaties, op basis van de gepubliceerde cijfers over 2017. Jan Snoei, accountant bij WITh: ‘We gebruiken de benchmark voor onze klanten, die vervolgens kunnen zien hoe ze het doen ten opzichte van voorgaande jaren, maar ook hoe hun prestaties zijn in vergelijking met andere organisaties in de sector. Dat is waardevolle informatie waar een organisatie haar voordeel mee kan doen.’

Subsectoren

De benchmark wordt niet alleen op sectorniveau gemaakt, maar ook op subsectorniveau. ‘Dat doen we omdat er verschillen zitten in kentallen tussen subsectoren. Ook zitten er verschillen in kentallen tussen grote en kleinere organisaties. Door deze onderverdeling wordt de benchmark nog nauwkeuriger.’

Groot belang

Snoei: ‘Het belang van de totale sector is erg groot. In onze benchmark 2017 zien wij in het verslagjaar 2017 maar liefst 4,8 miljard euro aan activa, 3 miljard aan reserves en fondsen en 3,5 miljard aan baten.’

Enkele algemene benchmarks op totaalsectorniveau: (2017)

Kosten doelstelling / baten                                                          89,2%
Kosten doelstelling / lasten                                                         88,9%
Kosten werving / geworven baten                                               7,9 %
Kosten beheer en administratie / lasten                                      3,7%

Liquiditeitsraio (current ratio)                                                       3,3
Solvabiliteitsratio (reserves&fondsen / balanstotaal)                  0,6

Gemiddeld jaarinkomen directeur                                               107.505
Gemiddeld jaarinkomsten directeur / lasten                                 0,7%

Reserves / lasten                                                                         0,6
Reserves&fondsen / lasten                                                          0,9

Liquiditeiten&effecten / reserves&fondsen                                  1,0

‘Dit is een mooie aanzet om te kijken of het nodig is bij te sturen op een aantal belangrijke ratio’s en het kunnen spiegelen van de organisatie ten opzichte van de totale sector’, zegt Snoei. U kunt er uiteraard ook voor kiezen een analyse te laten verrichten door de accountants van WITh.