< terug naar nieuwsoverzicht

Benchmark

11/12/2019

Donateurs van goede doelen vinden het belangrijk hoe hun gedoneerde euro wordt besteed. Ze vergelijken organisaties op hun prestaties en maken een weloverwogen keuze aan welke organisatie zij hun donatie overmaken.

Wij stellen jaarlijks een benchmark op met belangrijke kengetallen voor goede doelen organisaties. Dit jaar heeft WITh een benchmark van 249 CBF-erkende organisaties, op basis van de gepubliceerde cijfers over 2018.

Het belang van de totale sector is erg groot. In onze benchmark 2018 zien wij in het verslagjaar 2018 maar liefst € 4,8 miljard aan activa, € 3 miljard aan reserves en fondsen en € 3,7 miljard aan baten. Grootste verandering ten opzichte van het verslagjaar 2017 is dat de baten in verslagjaar 2018 met € 0,2 miljard zijn gestegen, met name door een stijging in subsidies van overheden.  

Onderstaand zijn de belangrijkste uitkomsten van de benchmarkanalyse weergegeven (op totaalsectorniveau):

Als u benieuwd bent hoe uw organisatie het doet ten opzichte van andere organisaties in de sector kunnen wij een gedetailleerde benchmark aanbieden, rekening houdend met de deelsector waarin u zit en de omvang van uw organisatie.

Neem voor meer informatie contact op met drs Jan Snoei RA.