< terug naar nieuwsoverzicht

ANBI nieuws prinsjesdag 2019

21/11/2019

Het belastingpakket 2020 dat onlangs op Prinsjesdag gepresenteerd is bevat weinig nieuws voor ANBI’s. De meeste veranderingen voor ANBI’s waren al eerder bekend, maar gaan nog niet in per 2020.

Giftenaftrek en ANBI-regelingen blijven bestaan

Eerder dit jaar is in een brief van Staatssecretaris Snel van Financiën aangekondigd dat de giftenaftrek en ANBI-regelingen op 16 punten verbeterd zullen worden. Voor sommige voorstellen zijn wetswijzigingen nodig waarover nog overlegd zal worden met de filantropiesector en de Tweede en Eerste Kamer. Nu op Prinsjesdag nog niets gepubliceerd is over die wetsvoorstellen, valt te verwachten dat de wijzigingen pas op z’n vroegst per 2021 zullen ingaan.

Eisen duidelijker, eenvoudiger en minder fraudegevoelig

Het doel van die toekomstige wijzigingen is de regelingen eenvoudiger te maken en tevens minder fraudegevoelig. Daarom komt er in de aangifte inkomstenbelasting een slim invulscherm voor de giftenaftrek en wordt de aftrek van contante giften afgeschaft. Enkele voorwaarden voor ANBI’s worden versoepeld, zoals de inhoud van de statutaire liquidatiebepaling en de zogenaamde anti-oppoteis. Het wachten is nu op de verdere concrete uitwerking en waarschijnlijk volgend jaar de wetsvoorstellen.

Vrijwilligersvergoeding stijgt

Sinds dit jaar is de belastingvrije vrijwilligersvergoeding verhoogd naar € 170 per maand (en maximaal € 1.700 per jaar). In het belastingplan 2020 is voorgesteld die bedragen voortaan jaarlijks te indexeren.

Omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB)

Voor sommige ANBI’s met geringe BTW-belaste omzet kan de al eerder wettelijk vastgelegde nieuwe regeling voor kleine ondernemers aantrekkelijk zijn. Per 2020 gaat die mogelijkheid voortaan ook voor ANBI’s gelden. Bij een jaaromzet lager dan € 20.000 is dan een vrijstelling van BTW mogelijk. Wie van die vrijstelling gebruik wil maken moet zich vóór 20 november 2019 aanmelden bij de belastingdienst. Dat zal niet altijd mogelijk of wenselijk zijn. Op de website van de belastingdienst is veel informatie te vinden. ANBI’s kunnen bij hun eigen adviseur nagaan of aanmelden mogelijk en aantrekkelijk is.

drs. Wim de Kok