< terug naar nieuwsoverzicht

Alles over de werkkostenregeling (WKR)

29/3/2022
Als werkgever bent u verplicht om gebruik te maken van de Werkkostenregeling (WKR). Maar wat houdt de WKR nu precies in, en wat zijn de regels? 

De WKR is een fiscale regeling waarbij u onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan kunt bieden aan uw werknemers. Denk bijvoorbeeld aan kerstpakketten, een personeelsfeest of een fiets.

Vrije ruimte

Deze vergoeding of verstrekking is onbelast, mits deze in de vrije ruimte past. De vrije ruimte wordt berekend over de fiscale loonsom van al uw werknemers. Voor 2022 geldt dat 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom de vrije ruimte is. Is de loonsom hoger dan € 400.000 euro, dan mag over het meerdere 1,18% als vrije ruimte berekend worden.

Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen

Niet alle vergoedingen en verstrekkingen gaan ten koste van de vrije ruimte. Dat kunnen gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen zijn.

Voorbeelden hiervan zijn de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, gereedschappen, computers of internet, een mobiele telefoon en andere zaken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het werk. Noodzakelijk betekent dat de werknemer zijn functie niet kan uitoefenen zonder hetgeen vergoed of verstrekt is.

Voorzieningen en materialen op of gerelateerd aan de werkplek zijn nihilwaarderingen. Hierbij kunt u denken aan werkkleding, fitnessapparaten op de werkplek en een vaste telefoon of computer.

Gebruikelijkheidstoets

De gebruikelijkheidstoets legt een beperking op aan de vergoedingen, verstrekkingen die ondergebracht kunnen worden in de WKR. Indien een vergoeding of verstrekking meer dan 30% afwijkt van wat normaal vergoed of verstrekt wordt, dan mag deze niet ondergebracht worden in de WKR. Dit gaat niet alleen over het bedrag, maar ook over de zaak. Zo is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk dat de werkgever de loonbelasting van zijn medewerkers voor zijn rekening neemt, ongeacht het bedrag.

TIP: Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per medewerker per jaar worden door de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk beschouwd!

Jaarlijkse afrekening

Bij overschrijding van de vrije ruimte vindt een eindheffing plaats van 80% van het bedrag waarmee de vrije ruimte overschreden is. Deze eindheffing moet voor het jaar 2021 worden afgedragen bij de aangifte over het tweede tijdvak 2022, welke bij een maandaangifte uiterlijk eind maart 2022 moet worden ingediend en afgedragen.

Wilt u weten wat dit in uw specifieke situatie betekent? Neem dan contact op met onze WKR-specialist Denise van der Wildt op telefoonnummer 085 273 32 54 of stuur een e-mail naar denise@hetloonloket.nl.

Het Loonloket

Met een online tool en een team van ervaren specialisten ondersteunen we u bij alle aspecten van de salarisadministratie. Meer weten? Kijk op www.hetloonloket.nl.