< terug naar nieuwsoverzicht

Actualiteiten in de filantropische sector

26/9/2022

Ideële organisaties hebben te maken met veel ontwikkelingen en actualiteiten. Als dé expert voor goededoelenorganisaties en maatschappelijke organisaties praten we u graag bij over de actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn.

1. Adviesrapport over ANBI’s

Op verzoek van het kabinet is door een commissie onderzocht welke veranderingen in de regels voor ANBI’s en het toezicht hierop ervoor kunnen zorgen dat deze instellingen gedrag vertonen dat past bij algemeen gangbare waarden en normen. Het adviesrapport over ANBI’s is door deze commissie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het goede nieuws volgens dit rapport is dat er geen fundamentele wijzigingen in het ANBI-stelsel nodig zijn. Er wordt geadviseerd voor meer zelfregulering en een risicogestuurde aanpak voor de sector. De capaciteit voor het toezicht moet vergroot worden.

2. Ontwikkelingen donateursvertrouwen en peilingen NDP

Het Nederlands Donateurspanel (NDP) houdt periodiek een peiling naar het donateursvertrouwen in Nederland. Bijzonder om te zien is dat bij een crisis, zoals de Oekraïne-crisis, het donateursvertrouwen toeneemt. Bij de laatste peiling is ook gevraagd wat de kosten van ‘overhead’ mogen zijn, waarin gemiddeld tussen 10% en 20% wordt aangegeven.

3. Geven in Nederland 2022

Het Centrum Filantropische Studies van de VU heeft het onderzoek ‘Geven in Nederland 2022’ uitgebracht. Een interessant onderzoek wat goed inzicht geeft in het filantropielandschap in Nederland en hoe de filantropische sector wordt gefinancierd.

4. WBTR en UBO-verplichting

De WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is vanaf 1 juli 2021 van kracht, ook voor ideële organisaties (stichtingen en verenigingen). Het blijft van belang om aandacht te geven aan de naleving van deze wet en de implementatie hiervan in de statuten. De UBO-registraties hadden al plaats moeten vinden, maar nog niet alle organisaties hebben dat gedaan. Van belang om dit dan alsnog te doen en ook de wijzigingen hierin bij te houden.

5. Goede doelen en banken

Recent is bekend geworden dat goede doelen tijdelijk geen rekening meer kunnen openen bij de ING. Daarnaast is er een tweede brandbrief aan minister Kaag van Financiën gestuurd over de gevolgen van de-risking.

6. Oneigenlijk gebruik maken van ANBI’s

Onlangs is een rapport van de Belastingdienst verschenen met veel voorkomende belastingfraudes. Als belangrijke vorm van misbruik wordt genoemd dat vermogenden ten onrechte hun eigen goededoelenorganisatie gebruiken als belastingconstructie.

7. Vacatievergoedingen

Ten aanzien van de verstrekte vacatievergoedingen aan bestuurders en toezichthouders van ANBI’s is met ingang van 2022 van belang dat hier een opgave IB 47 bij de Belastingdienst voor wordt gedaan. Een goed moment om ook weer eens naar de naar de juiste fiscale behandeling en de hoogte van de vacatievergoedingen - en andere vergoedingen - te kijken.

Jan Snoei RA