< terug naar nieuwsoverzicht

ANBI en belastingplicht

6/4/2021
ANBI’s kunnen met diverse belastingen te maken krijgen. In dit artikel bekijken we enkele hoofdlijnen van de meest bekende belastingen. Vooral de omzetbelasting is voor ANBI’s regelmatig een lastig punt.

ANBI’s met personeel in dienst zijn inhoudingsplichtig voorloonheffingen en sociale verzekeringen. Daarover is meestal niet veel discussie. Als er al discussie is, dan gaat dat vaak over een algemeen probleem dat breder speelt, namelijk of er sprake is van loondienst of van zelfstandigheid. In dat laatste geval is er immers geen inhoudingsplicht. In de praktijk is de grens tussen loondienst en zelfstandigheid ook in het bedrijfsleven niet altijd helder. Vrijwel wekelijks moeten rechters zich over dergelijke situaties uitspreken. 

Vennootschapsbelasting

Meestal ontvangen ANBI’s geen aangiftebiljetvennootschapsbelasting. Het is echter verplicht zo’n biljet aan te vragen, indien duidelijk is dat er wel vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dat kan in de loop van de jaren aan de orde zijn vanwege toegenomen commerciële activiteiten, als daarmee winst wordt behaald. Ontvangen giften en passieve beleggingsopbrengsten inclusief rente zijn onbelast. Verder gelden diverse vrijstellingen, met name voor ANBI’s die hun winst hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers behalen. In de praktijk zijn de meeste ANBI’s daardoor niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Ingeval van commerciële activiteiten met mede daardoor jaarlijkse exploitatieoverschotten van meer dan € 15.000 is het wel zinvol een keer goed te laten beoordelen of er inderdaad geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. 

Omzetbelasting

Met de omzetbelasting (of btw) hebben ANBI’s vaker problemen. Ook voor de omzetbelasting geldt dat ANBI’s meestal geen aangiftebiljet ontvangen. Er is echter sneller sprake van belastingplicht voorde omzetbelasting dan voor de vennootschapsbelasting. Dat komt doordat het voorde omzetbelasting niet van belang is of er winst wordt gemaakt. Voldoende vooromzet belastingplicht is normaliter al dat er leveringen of diensten plaatsvinden tegen een vergoeding. Dat kan ook aan de orde zijn als subsidies ontvangen worden, waarvoor een concrete tegenprestatie verricht moet worden.

De gevolgen vallen vaak mee, omdat de eventueel af te dragen btw verminderd kan worden met de btw op inkopen die gedaan zijn voor de belaste activiteiten. Verder kent ook de omzetbelasting gelukkig diverse vrijstellingen. Daarom loopt het in de praktijk ook voor de omzetbelasting vaak wel goed af voor ANBI’s.

Soms blijken de vrijstellingen echter onvoldoende van toepassing te zijn en kan een ANBI geconfronteerd worden met een forse naheffing btw over de afgelopen vijf jaren. Ingeval van leveringen en dienstentegen een rechtstreekse tegenprestatie is het dus ook zinvol een keer goed te laten beoordelen of er wel of geen omzetbelasting verschuldigd is.

Fiscalist drs. Wim de Kok