Welvaart lukt alleen als je het deelt.

Voor uw goede doel!

Gezondheid

Fondsenwervende organisaties die werkzaam zijn in de sectoren volksgezondheid, gehandicaptenzorg, blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

Internationale hulp

Organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingswerk, vluchtelingenhulp en slachtofferhulp.

Natuur en milieu

Instellingen die gericht zijn op zaken als dierenbelangen, milieubelangen en natuurbehoud.

Welzijn

Organisaties die zich richten op zaken als maatschappelijke/sociale doelen, mensenrechten, kunst en cultuur, sport en recreatie, onderwijs.

Testimonials

Wat doet WITh voor u?

Administratie

Voor eenvoudige administratieve handelingen tot complexe boekhoudkundige verrichtingen kunt u bij ons terecht.

Jaarrekening

Transparantie is een belangrijke eis die aan non-profitorganisaties wordt gesteld, zowel door donateurs als door stakeholders. U maakt uw organisatie transparant door een duidelijke en overzichtelijke jaarrekening.

Salaris-administratie

De salarisadministratie kan complex zijn. De wettelijke eisen vragen om een zorgvuldige en specialistische behandeling.

Belastingadvies

Belastingregels zijn voor fondsenwervende instellingen anders dan voor commerciële organisaties.

Blijf op de hoogte!

Top