'Welvaart lukt alleen als je het deelt.'

Voor uw goede doel!

Gezondheid

Fondsenwervende organisaties die werkzaam zijn in de sectoren volksgezondheid, gehandicaptenzorg, blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

Internationale hulp

Organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingswerk, vluchtelingenhulp en slachtofferhulp.

Natuur en milieu

Instellingen die gericht zijn op zaken als dierenbelangen, milieubelangen en natuurbehoud.

Welzijn

Organisaties die zich richten op zaken als maatschappelijke/sociale doelen, mensenrechten, kunst en cultuur, sport en recreatie, onderwijs.

Levens-beschouwing

Visie op het leven, wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd zou kunnen worden.

Testimonials

Nieuwsberichten

Tips om uw data te beveiligen

Ddos-aanvallen, hackers, datalekken: denkt u weleens na wat de gevolgen voor uw organisatie kunnen zijn? Boosdoeners op het internet slaanLees meer

Nieuwe RJ 650: meer nadruk op transparantie en impact

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties aangepast. Hoofdreden daarvoor is de erkenningsregeling, die onder meerLees meer

ANBI en de erkenningsregeling: is er al een koppeling?

Nu de erkenningsregeling een feit is, neemt de verwarring over de ANBI-status en de erkenning toe. Is een organisatie automatischLees meer

Einde aan jarenlang juridisch gevecht: ANBI-status voor Katholiek Nieuwsblad

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan het juridisch getouwtrek tussen het Katholiek Nieuwsblad en de Belastingdienst. De HogeLees meer

Wat doet WITh voor u?

Administratie

Voor eenvoudige administratieve handelingen tot complexe boekhoudkundige verrichtingen kunt u bij ons terecht.

Jaarrekening

Transparantie is een belangrijke eis die aan non-profitorganisaties wordt gesteld, zowel door donateurs als door stakeholders. U maakt uw organisatie transparant door een duidelijke en overzichtelijke jaarrekening.

Salaris-administratie

De salarisadministratie kan complex zijn. De wettelijke eisen vragen om een zorgvuldige en specialistische behandeling.

Belastingadvies

Belastingregels zijn voor fondsenwervende instellingen anders dan voor commerciële organisaties.

Blijf op de hoogte!

Top