Uw non-profitorganisatie heeft grote idealen...

... maar de weg ernaartoe is vaak moeilijk en soms zijn de middelen beperkt. Om uw organisatie vooruit te helpen, hebt u een specialist nodig. Iemand die samen met u vooruitkijkt. Iemand die weet wat er speelt in uw wereld. WITh is die specialist. Het eerste accountantskantoor in Nederland dat zich volledig richt op de non-profitsector. Maak vrijblijvend een afspraak, zodat wij u kunnen vertellen wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Maak kennis met onze medewerkers

Het team van WITh Accountants bestaat uit mensen die kunnen bogen op jarenlange ervaringen en expertise. Ze weten wat er speelt in uw sector. En, nog belangrijker: ze begrijpen en delen uw passie.

Pieter Alblas

Pieter Alblas RA

Pieter Alblas (1969) behaalde aan de Erasmus Universiteit zijn postdoctorale accountancy opleiding RA. Hij is meer dan 15 jaar werkzaam geweest voor Hak & Baak Accountants en Belastingadviseurs, waar hij veel ervaring opdeed met charitatieve instellingen. Sindsdien is hij steeds meer betrokken geraakt bij deze organisaties. Zo heeft hij deelgenomen aan de Werkgroep ‘Bestedingen’ van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) die de huidige keurmerkcriteria heeft ontwikkeld. Ook is hij de auteur van het boekje ‘Charity Governance’. Pieter is fulltime directeur bij WITh accountants en denkt graag mee met de organisaties in de non-profitsector. Pieter is getrouwd met Arianne en heeft 6 kinderen.

Pieter van der Kwaak

Pieter van der Kwaak RA

Pieter van der Kwaak (1964) is sinds 1986 accountant. Sinds 1993 is hij directeur bij Lansigt en in die hoedanigheid accountant van onder meer Wycliffe Bijbelvertalers en Mercy Ships. Een accountant is in zijn vrije tijd al snel ergens penningmeester. Voor Pieter is dat niet anders: als bestuurslid van Tear is hij overtuigd geraakt van het belang van armoedebestrijding. Bij WITh voelt hij zich als een vis in het water. Hier kan hij zijn passie voor goede doelen combineren met een zakelijke inslag. Een accountant die zijn werk goed doet, helpt daarmee immers indirect mee aan het bereiken van de doelstelling van de organisatie waar hij voor werkt. Pieter is getrouwd met Margreeth en heeft vier kinderen.

Gerrit Burghout

Gerrit Burghout

Gerrit Burghout (1982) begon zijn loopbaan in 2003 in de audit-praktijk bij Hak + Baak Accountants en Belastingadviseurs in Sliedrecht. In 2007 maakte hij de overstap naar De Graaf + Plaisier Accountants en Belastingadviseurs in Ridderkerk waar hij t/m 2012 ruime ervaring heeft opgedaan met het uitvoeren van zowel wettelijke als vrijwillige controles in het mkb. Naast zijn werk studeerde Gerrit accountancy aan de Avans Hogeschool te Breda waar hij zijn afstudeeropdracht heeft uitgevoerd voor een fondsenwervende instelling. Zo ontstond de interesse in deze branche. In 2012 kwam Gerrit (weer) in contact met Pieter Alblas en is in dienst getreden bij WITh. Momenteel volgt hij de opleiding tot registeraccountant aan Nyenrode Business Universiteit. Gerrit is getrouwd met Dinella.

Berrie Tromp

Berrie Tromp

Berrie Tromp (1990) begon zijn loopbaan ruim drie jaar geleden bij Hak & Baak Accountants en Belastingadviseurs in Sliedrecht, waar hij werkzaam was in de auditpraktijk. Pieter Alblas maakte hem enthousiast over de opzet van WITh Accountants, waardoor Berrie zich volledig wilde gaan richten op de non-profitsector. Bij WITh Accountants is hij werkzaam als assistent-accountant, waar hij zich met name bezighoudt met (vrijwillige) controles. Dit werk combineert hij met een studie Registeraccountancy aan de Nyenrode Business Universiteit. Berrie heeft ruim 5 jaar ervaring

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief

Vertrouwenwekkend

"In onze sterk groeiende jongeren-beweging met meer dan 120 gedreven medewerkers en 2.000 vrijwilligers, hadden we de wens om ook een professionaliseringsslag te maken. Hierbij waren we ook op zoek naar een nieuwe accountant. Bij onze selectie viel mij op dat WITh accountants zich onderscheidde door een pro-actieve en betrokken houding. Dat wekte vertrouwen, naast hun scherpe tarieven en hun kennis van fondsenwervende instellingen, non-profitorganisaties en hun persoonlijke verbondenheid met de doelstelling van onze jongerenbeweging. Vertrouwenwekkend en nieuwsgierig naar het vervolg."

Edward de Kam, directeur Youth for Christ Nederland (www.yfc.nl)

Voor uw goede doel

WITh is werkzaam voor non-profitinstellingen in alle sectoren. Iedere goede doelenorganisatie is immers anders. Van klein tot groot, WITh adviseert en begeleidt ze allemaal.

Gezondheid

Gezondheid

In de categorie Gezondheid vallen fondsenwervende organisaties die werkzaam zijn in de sectoren volksgezondheid, gehandicaptenzorg, blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

Internationale hulp

Internationale hulp

Internationale hulp is een omvangrijke categorie. Hieronder vallen organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingswerk, vluchtelingenhulp en slachtofferhulp.

Natuur en milieu

Natuur en milieu

Instellingen in de categorie natuur en milieu zijn gericht op zaken als dierenbelangen, milieubelangen en natuurbehoud.

Welzijn

Welzijn

Een omvangrijke categorie, waarin de organisaties zich richten op zaken als maatschappelijke/sociale doelen, mensenrechten, kunst en cultuur, sport en recreatie, onderwijs en onderzoek en kerk en levensbeschouwing.

Evenwicht tussen nabijheid en distantie

Fairmatch Support

Onze accountant denkt mee in die risico’s van onze bedrijfsvoering. Dat is een uitermate prettige manier van werken. Het is voor een accountant gemakkelijk om alleen een eindoordeel te vellen. Ik vind dat een accountant streng moet zijn, maar ook mee moet denken door vooruit te kijken. Hij moet uiteindelijk beoordelen, maar wijst ons ook de juiste weg daarnaar toe. Die eigenschappen vinden we allemaal bij WITh Accountants.

Herman uit de Bosch Fairmatch Support

Wat kunnen wij voor u doen

Een goede accountant gaat verder dan alleen de cijfertjes. Achter elk cijfer schuilt immers een verhaal. Uiteraard maken we voor u een duidelijke jaarrekening of verzorgen we uw (salaris)administratie, maar nog meer willen we een partner zijn. Iemand die over uw schouder meekijkt en bijstuurt waar dat nodig is. Iemand die u op uw kansen wijst en advies geeft over besparingen, bestedingen en nieuwe kansen. En iemand die u vertelt wat de meest recente ontwikkelingen zijn, waarmee u uw voordeel kunt doen. Kortom, een partner waar u altijd op kunt rekenen. Zelfs als het niet om de cijfertjes gaat.

Administratie

Uw organisatie is gebaat bij een transparante informatievoorziening. Aan de basis daarvan ligt een goede en actuele administratie. WITh helpt graag bij het verwerken van uw administratie.
Van eenvoudige administratieve handelingen tot complexe boekhoudkundige verrichtingen kunt u bij ons terecht. Met onze jarenlange ervaring en kennis van de regelgeving nemen wij u graag de administratie zorgen uit handen. U houdt uiteraard de controle, want u kunt altijd met ons meekijken, hetzij via internet of via een interne rapportage.

Jaarrekening

Transparantie is een belangrijke eis die aan non-profitorganisaties wordt gesteld, zowel door donateurs als door stakeholders. U maakt uw organisatie transparant door een duidelijke en overzichtelijke jaarrekening. Deze jaarrekening moet voldoen aan de eisen van uw stakeholders voldoen, waaronder regels van verslaggeving en keurmerkcriteria. De specialisten van WITh kennen de regels als geen ander en zorgen ervoor dat uw jaarrekening aan alle eisen voldoet.

Afhankelijk van de wens en de eis uit de governance structuur kunnen we de jaarrekening controleren, beoordelen of samenstellen.
Daarmee stopt onze dienstverlening niet. Als al onze werkzaamheden zijn gedaan, kunnen wij onze bevindingen aan u rapporteren en u adviseren over hoe u kunt toewerken naar een nog betere organisatie.

Salarisadministratie

De salarisadministratie kan complex zijn. De wettelijke eisen vragen om een zorgvuldige en specialistische behandeling. Er mag immers niets mis gaan met de loongegevens. WITh heeft een team van goed opgeleide salarisadministrateurs, die tijdig en op de juiste wijze alle gegevens verwerken. Wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van de arbeidscontracten of bij arbeidsrechtelijke zaken.

Uiteraard zijn wij ook bekend met de vrijwilligersregeling. Een regeling waarbij u aan vrijwilligers een vergoeding tot € 1.500,- per jaar kunt geven zonder dat deze vergoeding belast wordt.

Belastingadvies

Belastingregels zijn voor fondsenwervende instellingen anders dan voor commerciële organisaties. Onze specialisten beschikken over deze specifieke kennis, of het nu gaat om het wel of niet moeten betalen van omzetbelasting, buitenlandse werknemers die gebruik willen maken van de expat-regelingen of om het zo fiscaal vriendelijk mogelijk inrichten van schenkingsregelingen. Ook hierbij geldt dat integriteit en transparantie voorop blijven staan. Wij verliezen in ons belastingadvies de wet niet uit het oog en maken geen gebruik van mistige fiscale constructies. Binnen de wettelijke randvoorwaarden helpt WITh u zoveel mogelijk geld over te houden voor uw idealen.

Pre-audit werkzaamheden

Als u verbonden bent aan een ander accountantskantoor dat voor u de jaarrekening controleert en daarover een accountantsverklaring geeft, kunnen wij u ondersteunen door het opstellen van de jaarrekening. Op die manier kan uw controlerend accountant met zo min mogelijk inspanningen tot zijn verklaring komen. Bovendien kan dit voor u een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

Detachering

Om een grote inzamelactie te laten slagen, is het essentieel dat die goed voorbereid wordt en dat u daarna voldoende capaciteit in huis hebt om efficiënt de resultaten van de actie te verwerken. Voor dat laatste hebt u wellicht wat extra deskundigen nodig. WITh heeft medewerkers in dienst of in haar netwerk, die wij op tijdelijke basis kunnen inzetten in uw organisatie. Om achterstanden weg te werken, maar liever nog om achterstanden te voorkomen.

Juridisch advies

Ook non-profitorganisaties kunnen te maken krijgen met juridische voetangels. Op zo’n moment is het prettig mensen om u heen te hebben die zowel de lastige juridische taal verstaan, als kennis hebben over uw specifieke bedrijfsvoering. WITh heeft deze specialisten in huis. Ons team vertaalt voor u een ondubbelzinnig juridisch document in de vereiste vormelijke taal. Daarnaast zijn we graag behulpzaam bij het opstellen van statuten, overeenkomsten en andere teksten die voor de wet tot op de letter nauwkeurig moeten zijn.

Automatiseringsadvies

Onze tijd vraagt om snelle communicatiemiddelen. Zonder computers, internet en e-mail zijn we tegenwoordig nergens meer. Maar het vraagt heel wat om goed op de hoogte te blijven van wat er op automatiseringsgebied wordt aangeboden. Weet u bijvoorbeeld of uw organisatie optimaal functioneert met de systemen waarmee u nu werkt? Onze automatiseringsmensen houden de ontwikkelingen in deze snel veranderende markt voortdurend in de gaten en passen hun kennis graag toe bij onze klanten. Zo stellen wij voor u een verantwoorde pakketselectie samen en richten wij een optimaal netwerk in.

Klik hier en lees alles over onze werkwijze

Onze werkwijze

Onze werkwijze is transparant, proactief en op alle fronten gericht op kwaliteit.

Duidelijk en transparant

Transparant werken is voor ons vanzelfsprekend. We hebben onze bedrijfsprocessen optimaal geautomatiseerd en lopen voorop met online oplossingen. Onze facturen zijn overzichtelijk en ook in het persoonlijk contact zorgen we voor duidelijkheid. U heeft één vast aanspreekpunt die alle 'ins en outs' van uw onderneming kent. Een relatiebeheerder die ook op eigen initiatief alle expertise binnen ons kantoor en netwerk aangrijpt om u vooruit te helpen.

Verordeningen en voorwaarden

Wij werken eerlijk en zorgvuldig, in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties:

  • Verordening Gedragscode van NBA - de basisprincipes voor onze dienstverlening;
  • Algemene voorwaarden van SRA - van toepassing op al onze diensten;
  • Aanvullende algemene voorwaarden - van toepassing op onze digitale oplossingen.

Klokkenluidersregeling

Wanneer zich onregelmatigheden voordoen die de integriteit van ons werk beschadigen of in twijfel brengen, willen wij dat weten. Daarom hanteren we een klokkenluidersregeling. Deze regeling garandeert dat iedereen – werkend voor Lansigt of niet – misstanden kan melden zonder zich zorgen te hoeven maken over de mogelijke consequenties. Klik hier voor de volledige tekst van de klokkenluidersregeling.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties en werken daarom continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij realiseren ons ook dat waar gewerkt wordt, fouten gemaakt kunnen worden of misverstanden kunnen ontstaan. Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw opdracht uitvoeren, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht meldt aan uw contactpersoon. Als uw klacht niet naar volle tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich formeel wenden tot de directie van Lansigt. Wij zullen uw klacht vertrouwelijk en volgens een vastgestelde klachtenprocedure behandelen. De volledige tekst van onze klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar.

Op de hoogte van verslagleggingseisen

Familiehuis Daniel den Hoed

"Samen met de accountants van WITh zorgt hij voor de financiële verslaglegging: "Om al het benodigde geld binnen te krijgen, werft het Familiehuis fondsen. Omdat wij het CBF-keur dragen, zijn wij verplicht om ieder jaar de jaarrekening met het bijbehorende bestuursverslag en de accountantsverklaring te publiceren conform de voorwaarden van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. WITh is bijzonder goed op de hoogte van verslagleggingseisen van het CBF. Zij delen die kennis op een heldere, constructieve wijze met ons."

Theo van der Poel, financieel manager Familiehuis Daniel den Hoed (www.familiehuis.nl)

Wat kunnen wij voor u doen

Bezoekadressen:

Herenweg 113
2402 ND
Alphen aan den Rijn

Stationspark 100
3364 DA
Sliedrecht

Burgemeester Van Reenensingel 39
2803 PA
Gouda

Correspondentie:

Postbus 2150
2400 CD
Alphen aan den Rijn
T 0172-750175

E-mailadres: info@withaccountants.nl
twitter.com/withaccountants

Vacatures

Terug naar boven